Vortaro Krause

1967 Krause, Erich-Dieter (1935‑ ) [W]. Taschenwörterbuch Esperanto-Deutsch. Esperanto-Deutsches Esperanto Wörterbuch. Leipzig: VEB Verlag Enzyklo­pädie, 1967. 190 p. — pr. Grafischer Großbetrieb, “Völ­ker­freundschaft”, Dresden. 13×9 cm, griza kovrilo de Rudolf Uhlisch. Kvar enhave sen­ŝanĝaj repr., tamen kun ŝanĝitaj kovriloj kaj iom pli granda formato. Samspeca parulo estas Krause 1971, kun kiu ĝi estis kun­bindita al Kompakt­wörter­buch en 1995, vd. sube. Poste pliampleks­igita al GVEG 1999. ĉ. 12.000 kapvortoj. Spec.:

pac|a friedlich, Frieden- | ~a kunekzistado friedliche Koexistenz f; ~ama friedliebend; ~batalanto Friedenskämpfer m; ~igi Frieden stiften, versöhnen; ~istopacifisto; ~movado Friedensbewegung f; ~o Frieden m; mal~o Unfriede m, Streit m, Zwist m

pacienc|a geduldig, ausdauernd … k.t.p.

— Rec.:

1968: N.i. En: Brita Esperantisto 745, 1968, p. 372.

1968: R.H. [= Haupenthal, Reinhard]. La unua vortaro el GDR. En: Okcident-Germana Revuo 1968:6, p. 46.

1968: Pechan, A[lfonsz]. Praktika vortaro. En: Esperanto (UEA) 1968:7-8, p. 107.

1968: Wingen, H[ans]. Praktika vortaro. En: Germana Esperanto-Revuo [GER] 1968:7, p. 80.

2a senŝanĝ. eld. Leipzig 1975. 190, [1] p.. — Iom pli granda formato 15×10 cm, blanka kovrilo de Ursula Küster. Aldonita estas unu nenumer­ita paĝo kun listo de korektoj.

3a senŝanĝ. eld. Leipzig 1979. — Kiel 2a eld.

4a senŝanĝ. eld. Leipzig 1981. — Kiel 2a eld.

5a senŝanĝ. eld. Leipzig 1984. 190, [1] p. — Kiel 2a eld. 15×10 cm, blan­ka kovrilo. Ŝajne la lasta GDR-eld. antaŭ 1989 (?).

Esperanto → germana

1971 Krause, Erich-Dieter (1935‑ ) [W]. Deutsch-Esperanto. Taschen­wörter­buch. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie, 1971. 279 p. — pr. Grafischer Groß­betrieb, Leipzig. 13×9 cm. Kun blanka kovrilo de Ursula Küster. Alidirekta parulo estas Krause 1967, kun kiu ĝi estis kunbindita al Kompaktwörterbuch en 1995, vd. sube; poste ampleksigita al Krause 1983 kaj GWDE 2007. Pluraj repr. kun ŝanĝitaj kovriloj kaj en iom pli granda formato. ĉ. 12000 vortoj. Rec.:

1972: Krikke, W. En: Dia Regno 1972:6, p. 1604.

1972: N.i. [probable la eldonisto de IIS Artur Bormann (1903-1986)].. En: Internacia Interlingvistika Servo [IIS] 1972:2, p. 33.

1973: Blanke, D[etlev (1941-2016)]. En: Der esperantist 1973:59-60, p. 29-30.

2a senŝanĝ. eld. Leipzig: Enzyklopädie 1978. 279 p. — Blanka kovrilo.

3a senŝanĝ. eld. Leipzig 1981. 279 p. — 10,5x14x5 cm, blanka kovrilo.

4a kor. eld. Leipzig 1989. 280 p. — Kun dupaĝa listo de korektoj, p. 279-280, kaj ruĝa kovrilo de Rolf Kunze. Lasta GDR-eld., poste Kompakt­wörterbuch 1995.

Germana → Esperanto

1983 Krause, Erich-Dieter (1935‑ ) [W]. Wörterbuch Deutsch-Esperanto. Leipzig: Verlag Enzyklopädie 1983. — Foto. Preskaŭ 600 p., 40 000 vortoj. Rec.:

1983: Blanke, Detlev. En: Der esperantist [GDR] 1983:19:6 (122).

1983: N.i. En: Esperanto Aktuell [FRG] 1983/4.

1983: N.i. [Pri Krause. Wörterbuch Deutsch-Esperanto. 1a eld. Leipzig 1983]. IEMW-Informilo [Vieno] 1983:3.

1983: N.i. En: IIS [FRG] 1983:1-2.

1983: N.i. En: Svisa Esperanto-Revuo 1983:11-12.

1983: Pliaj recenzoj ekz. en: Bulgara E-isto 1984/6. Dialogo [FRG] 1984/1. GEJ-gazeto [FRG] 1983/6. Hungara Vivo 1984/2. Monato [Antverpeno] 1983:04:11. Der Morgen [GDR] 1983-07-22. Volksstimme Österreich 1983-07-26.

1986: ZfPSK [GDR] 1986/2.

2a rev. eld. Leipzig, Berlin, München: Langenscheidt, Verlag Enzy­klo­pädie, 1993. 592 p. — 20 cm bind. Foto. ĉ. 40.000 kapvortoj. Rec. de la 2a eld. 1993:

1993: Blanke, Detlev. Wörterbuch Deutsch-Esperanto bearbeitet. En: Informilo por Interlingvistoj 1993:3-4 (7-8), p. 9-12 (kun listo de recenzoj pri la 1a eld. p. 12).

1993: Haupenthal, Reinhard. Etapo survoje. En: Iltis-Forumo 1993:5:3, p. 73-78.

1994: Blanke, Detlev. Wörterbuch Deutsch-Esperanto / Langenscheidt. En: Esperanto Aktuell 1994:3, p. 13-14.

1994: n.i. [t.e. Pabst, Bernhard]. En: Terminoteko, 4a jaro 2/1994 (n-ro 10), p. 6: „…La ŝanĝoj estis precipe forstrekoj de „socialisma“ terminaro ligita al la GDR-a sistemo. Mankas nun ekz. enskriboj kiel « sozialistische Gesellschaft », « ~es Lager » kaj « Große Sozialistische Oktoberrevolution », k.a. tiel ke la dua eldono havas tri paĝojn malpli ol la unua. Malmultajn novajn enskribo-titolojn oni aldonis, ekz. «Soufflé n Kochk sufleo». Bedaŭrinde oni do precipe forstrekis, sed apenaŭ ŝtopis kelkajn truojn, ekz. pri kristana terminaro: Tiel ekz. « exkommunizieren » oni en la dua eldono same vane serĉos kiel en la unua.“

2009: Bernardo [t.e. Pabst, Bernhard]. Glavo al plugiloj kaj armeo al birdeto. En: Ipernity (2009-05-10): Komparas, kiel la GDR-eld. de 1983 estis „sensocialismigita“ por la FRG-eld. de 1993 kaj kiuj vortoj, tro ligitaj al la politika reĝimo de GDR estas anstataŭigitaj per kiuj aliaj.

Germana → Esperanto

1995 ‡‡‡. Krause, Erich-Dieter (1935‑ ) [W]. Kompaktwörterbuch Esperanto. Esperanto-Deutsch, Deutsch-Esperanto.

3a rev. eld. Berlin / München: Langenschei

 

cetere ankau ekzistas por De-Eo-De:

1959 Langenscheidts Lilliput Wörterbuch Deutsch-Esperanto. Berlin-Schöne­berg: Langenscheidt KG, 1959. 651, [5] p. — 5×3 cm. Inkl. de supl. de konversaciaj frazoj. ĉ. 12.000 kapvortoj..

Germana → Esperanto

1959 Langenscheidts Lilliput Wörterbuch Esperanto-Deutsch. Berlin-Schöneberg: Langenscheidt KG, 1959. 640 p. — 5×3 cm.. Inkl. de supl. de konversaciaj frazoj. ĉ. 10.500 kapvortoj.

Esperanto → germana

 

Esperanto → germana