Facebook UEA

Jen la plej lastaj 10 informoj de la Universala Esperanto Asocio  (UEA) en Facebook  (Adreso).

En Facebook estas listo de eventoj en la centra oficejo de UEA en Rotterdam.

youtu.be/8fCIsZb8b2EPrezento de prof-ro GOTOO Hitosi en la kunveno de CED (Centro de Esploro kaj Dokumentado pri la Monda Lingvo-Problemo) dum la UK en Lisbono, 2018. Temas pri ... ... See MoreSee Less

View on Facebook

Saluton! Nia organizo UEA lanĉis dimanĉe la Premion Kvinpinta Stelo por la konkurso Vikio amas ZEO-jn! Okazigata de la vikipedia teamo Esperanto kaj Libera Scio kiel oficiala konkurso de la retejo Wikimedia Commons, la konkurso Vikio amas ZEO-jn celas kolekti en la vikia medio fotojn pri niaj ZEO-j tra la mondo. La plej bonaj fotoj estos premiitaj laŭ diversaj kategorioj, inter ili la Premio Kvinpinta Stelo, sponsorita de UEA. Konsideru partopreni la konkurson! Por legi pli pri la konkurso aliru:

commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Loves_ZEOs_2018 (en la angla).

Por koni ĉiujn premiajn eblojn aliru:

commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Loves_ZEOs_2018/Prizes (en la angla).

Sube ĉe tiu paĝo eblos legi pri la Premio Kvinpinta Stelo laŭ jene:

a) 5 plej bonaj fotoj de Afriko: 1-a premio, rabato de 25 EUR en acheto en la libroservo de UEA; 2-a, 3-a, 4-a kaj 5-a premioj: rabato de po 10 EUR en acheto en la libroservo de UEA;
b) 5 plej bonaj fotoj de Ameriko: 1-a premio, rabato de 25 EUR en acheto en la libroservo de UEA; 2-a, 3-a, 4-a kaj 5-a premioj: rabato de po 10 EUR en acheto en la libroservo de UEA;
c) 5 plej bonaj fotoj de Europo: 1-a premio, rabato de 25 EUR en acheto en la libroservo de UEA; 2-a, 3-a, 4-a kaj 5-a premioj: rabato de po 10 EUR en acheto en la libroservo de UEA;
d) 5 plej bonaj fotoj de Azio: 1-a premio, rabato de 25 EUR en acheto en la libroservo de UEA; 2-a, 3-a, 4-a kaj 5-a premioj: rabato de po 10 EUR en acheto en la libroservo de UEA;
e) 5 plej bonaj fotoj de Oceanio: 1-a premio, rabato de 25 EUR en acheto en la libroservo de UEA; 2-a, 3-a, 4-a kaj 5-a premioj: rabato de po 10 EUR en acheto en la libroservo de UEA.

Tiu ĉi sponsorado okazas kadre de la Jaro de la Esperanta Kulturo.

Per ĝi UEA celas kelkajn rezultojn:

1. Konsciigi la homojn, e-istoj kaj ne-esperantistoj, pri tiu grava elemento de la E-kulturo kaj riĉigi niajn agadojn ĉirkaŭ la Jaro;
2. Instigi la homojn studi kaj esplori siajn loĝregionojn kaj ties ligojn kun Esperanto kaj, pro tio, pere de Esperanto krei ligon inter la homoj kaj iliaj vivlokoj;
3. kaj ĉeestigi la markon de UEA en iniciaton de tiu grava aktivula medio, Vikipedio.

Se vi volas monkunlabori al tiu iniciato, jen ankaŭ por vi tre bona okazo! La rimedoj por tiu ĉi premiado venas el nia Fondaĵo Kultura Evoluigo. Tio kostos al UEA entute 325 EUR. Se vi emas donaci 25 EUR, 10 EUR au alian sumon, vi helpos la buĝeton de UEA favore al grava E-agado! Bv konsideri aliĝi al tiu donacokazo. Por scii pli pri kiel sendi monon al UEA vizitu:

uea.org/alighoj/pagmanieroj

Farinte tion, bv sendi mesaĝon al kopie al - Fernando Maia Jr, Estrarano pri Kulturo - kun averto, ke via kontribuo celas Kulturan Evoluigon. Ni kore dankos vin nome de nia Esperanta Kulturo!

Ni deziras sukcesojn al ĉiuj partoprenantojn en la konkurso!
... See MoreSee Less

View on Facebook

SvisRaporto prezentas la 103-an Uninversalan Kongreson de Esperanto filme. Jen ĵus aperis la filmo pri la Solena Fermo de la 103-a Universala Kongrerso de Esperanto en Lisbono:

www.youtube.com/watch?v=noThhyavQ38

Abonu tiun kanalon, kiu brile kovris nian kongreson, kaj apogu la laboron de de la reĝisorino Nelida Weidmann. Koran dankon al ŝi!Eta resumo pri la Solena Fermo de la 103-a Universala Kongreso de Esperanto en Lisbono 2018.
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 weeks ago

Universala Esperanto-Asocio

14 ELSTARAJ AGANTOJ DIPLOMITAJ EN LISBONO
En la Solena Fermo de la 103-a Universala Kongreso en Lisbono estis anoncitaj la nomoj de 14 ricevantoj de Diplomo pri Elstara Agado kaj de Diplomo pri Elstara Arta Agado. Tiuj diplomoj estas aljuĝataj de la Estraro de UEA ekde la jaro 2007.

Diplomo pri Elstara Agado:
José Antonio del Barrio (Hispanio) pro la elstara gvidado de la hispana movado, kiel prezidanto de la Landa Asocio. Aparte agnoskindaj estas la iniciatoj kies efiko estas la plifortigo de faka agado: la komunaj hispanaj kongresoj kun ILEI en 2018 (Madrido) kaj kun IFEF en 2019 (Malago), kun apartaj meritoj pri kultura, informa, eksterrilata agado.

Ranieri Clerici (Italio) pro la elstara agado en UEA (iama estrarano kaj vicprezidanto, iama delegito de UEA en Ĝenevo ĉe UN); en Italio, inter alie pro la prizorgo dum multaj jaroj de la rilatoj de Itala Esperanto-Federacio kun la ĉefa televid- kaj radielsendo (RAI).

Maritza Gutiérrez González (Kubo) prezidanto de Kuba Esperanto-Asocio, pro la longtempa aktivado en Kubo (ĉeforganizado de la TAKE 2018 en Havano; agado ĉe la Esperanto-redakcio de Radio Havana) kaj en UEA (iama estrarano kaj komitatano).

François Lo Jacomo (Francio), matematikisto, membro de la Akademio, pro la multjara reprezentado de UEA ĉe Unesko en Parizo, inter alie kiel ĉeforganizanto de la ceremonio de la 11-a decembro 2017.

Sun Minĝiao “Semio” (Ĉinio) pro la fondo kaj estrado de la Esperanto-muzeo en Zaozhuang-Universitato kaj la sukcesa enkonduko de Esperanto-fako ekde la venonta semestro.

Mónika Molnár (Hungario/Svislando) pro la rekonata lerto kiel instruistino, lernejgvidantino, altnivela pedagogo.

Masako Tahira (Japanio) pro la longdaŭra laboro por Esperanto, aparte en la kampoj tradukado kaj reviziado kaj pro la elstara aktivado en la Kansaja regiono; krome pro la plurjardeka engaĝiĝo en la ĵurio de Oratora Konkurso.

Zlatko Tiŝljar (Kroatio / Slovenio) pro la granda rolo ĉe kreo de la zagreba metodo kaj la longjara aktivado kiel instruisto, sekretario de Eŭropa Esperanto-Unio (EEU), redaktoro de la Eŭropa Bulteno, organo de EEU.

Diplomo pri Elstara Arta Agado:
Cristina Casella (Italio) pro la elstara kontribuo al la muzika Esperanto-kulturo, kiel kantisto de pluraj mondskale konataj nuntempaj kantoj, tradukitaj al Esperanto, kies videoj furoras ĉe Youtube kaj sociaj retoj.

István Ertl (Hungario/Luksemburgo) pro la elstara kontribuo al la Esperanto-literaturo, kiel verkisto, aŭtoro inter alie de La Postdomo; ankaŭ kiel aktiva ĵuriano de Fondaĵo Grabowski.

Fabrice Morandeau “FaMo” (Francio) pro la elstara kontribuo al la muzika Esperanto-kulturo, kiel akordion-ludanto, kantisto, aktiva membro de la Kompanoj kaj inter alie pro la ĵus lanĉita albumo "Brel en Esperanto".

La Perdita Generacio (Svedio) pro la elstara kontribuo al la muzika Esperanto-kulturo, kiel populara popmuzika bando, kies muziko ĝojigis centojn da homoj dum junularaj kaj kulturaj aranĝoj.

Cyrille Poullet "Platano" (Francio) pro la elstara kontribuo al la repstila Esperanto-muziko, inter alie per la eldono de la unua hiphopa KD en Esperantio, en la duopo La Pafklik, kaj la daŭra aktiveco unuope, sub la artista nomo Platano.

Martin Wiese (Svedio) pro la elstara kontribuo al la rokmuzika Esperanto-kulturo, inter alie kiel kunfondinto de la bando Persone kaj la daŭra furoreco nun, unuope aŭ kun la Talpoj.
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 weeks ago

Universala Esperanto-Asocio

SALUTMESAĜO DE UNESKO AL LA PARTOPRENANTOJ DE LA 103-A UK
Lisbono, la 29-an de julio 2018

Mi estas feliĉa povi sendi ĉi tiujn subtenajn vortojn al la partoprenantoj de la 103-a Universala Kongreso de la Universala Esperanto-Asocio.

Vi havas la ŝancon kunveni en tiu belega urbo Lisbono, urbo ligita al vasta historio, kiu konstruiĝis en vojkruciĝo kun diversaj kulturoj, urbo malfermita al la mondo, tutokcidente en la Iberia duoninsulo.

Mi ne dubas, ke tiu elstara kadro sukcesos inspiri al vi fruktodonajn interŝanĝojn.

Kiel vi scias, Unesko subtenas la instruadon de Esperanto ekde multaj jaroj.

Estas fakto, ke nia Organizaĵo dividas kun la esperantista Movado komunajn valorojn: esperon en konstruado de paca mondo, harmonian kunvivadon inter la popoloj, respekton al kultura diverseco, solidarecon trans la limoj.

La cemento de ĉiuj tiuj valoroj estas la kapablo dialogi, aŭskulti, interkomunikiĝi.

Lingvoj estas la vektoro, kiu ebligas tiun dialogon; ili konsistigas do la esencan ilon por atingi la celojn, kiujn ni devas konkretigi, kaj same por defendo de niaj valoroj.

Ni devas defendi la lingvojn, ĉefe la maloftajn lingvojn, la indiĝenajn lingvojn, pri kiuj ni scias nuntempe, ke ili malaperas en ritmo de unu malapero dufoje monate. Tio estas giganta perdo por la homa heredaĵo. Ni devas plie defendi plurlingvismon en la instruado per adekvataj publikaj politikoj, sed ankaŭ en la virtuala spaco de la Reto, tiel ke plu vivu la lingva kaj kultura diverseco en ĉiuj homgrupoj. Gravas, ke ĉiu sukcesu esti en kontakto kun sia historio, sia identeco kaj la simbolaj resursoj de sia origina etno.

Tiu agado de Unesko ankaŭ estas VIA agado. Ĉar Esperanto ne volas forviŝi la grandan kvanton da parolataj lingvoj en la mondo; male ĝi reprezentas taŭgan ilon por komuniki en respekto de ĉiuj lingvoj, ĉu minoritataj, ĉu de la plimulto. Ĝi ebligas ekziston de homgrupo de parolantoj sendependaj de iu ekonomia, politika aŭ kultura hegemonio.

Paroli Esperanton estas alten iri kaj atingi kosmopolitikan konscinivelon, esti mondcivitano – sen forlasi siajn apartajn ligojn.

Via elektita temo por via kongreso en tiu ĉi jaro estas: "Kulturoj, lingvoj, tutmondiĝo: kien nun?"

La elektenda direkto certe estas tiu, kiun via Movado kaj nia Organizo montras de jaroj: engaĝiĝi pli kaj pli por savi kaj vivteni tiun esencan parton de la nemateria homara heredaĵo: la lingvojn. Defendi la lingvan diversecon kaj kuraĝigi al plurlingva edukado.

Tiel ni sukcesos konstrui mondon pli malfermitan, pli inkluzivan kaj pacan.

"Multaj voĉoj, unu mondo" – jen la slogano de nia fame konata organo Unesko-Kuriero.

"Multaj voĉoj, unu mondo", tiel tradukiĝas al Esperanto tiu idealo, kiun vi kaj ni havas – kaj kiu staras sur la versio de nia revuo, kiu nun aperas en Esperanto: Unesko-Kuriero.

Finfine mi volas transdoni, nome de Unesko, elkorajn bondezirojn pri la sukceso de via Kongreso.

Audrey Azoulay,
ĝenerala Direktorino de Unesko
... See MoreSee Less

View on Facebook

Komuna foto antaŭ la kongresejo. ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 weeks ago

Universala Esperanto-Asocio

Komitato.kunsido ... See MoreSee Less

View on Facebook