Facebook UEA

Jen la plej lastaj 10 informoj de la Universala Esperanto Asocio  (UEA) en Facebook  (Adreso).

En Facebook estas listo de eventoj en la centra oficejo de UEA en Rotterdam.

Jam aĉeteblas ĉe la Libroservo de UEA la glumarkoj de la 104-a UK en Lahtio, Finnlando. Unu folio havas 10 glumarkojn, kun la simbolo, nomo kaj datoj de la kongreso.

Ĉiu folio kostas EUR 1,50. Ekde tri folioj estas triona rabato. Por klientoj en EU-landoj aldoniĝas imposto (21%).

Per la glumarkoj oni povas ne nur beligi siajn korespondaĵojn sed ankaŭ reklami por la 104-a Universala Kongreso de Esperanto en Lahtio.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Esperanto estas sukceso ĉe Duolingo!

Nuntempe 700 mil homoj aktive lernas Esperanton per Duolingo, sed ekzistas potencialo por multaj aliaj, ĉar Duolingo estas la plej granda virtuala lingvo-instruilo en la mondo, kun 300 milionoj da lernantoj.

UEA iĝis partnero de Duolingo por enkonduki lernantojn de Duolingo al la loka movado. Ĉiu esperantisto povas iĝi Duolingo-ambasadoro kaj krei eventojn en tiu platformo. Kiam lernanto de via regiono atingas la finon de leciono, tiu vidos Duolingo-reklamon invitante al via evento. En la mondo nun ekzistas 500 Duolingvo-grupoj, el tiuj 60 (12%) en Esperanto.

Lernu kiel partopreni: youtu.be/w8r1JaadL7wKiel enmovadigi la Esperanto-lernantojn de Duolingo? Pli ol 1,7 milionoj da homoj komencis lerni Esperanton per Duolingo, sed kie estas tiuj lernantoj ? Pro ...
... See MoreSee Less

View on Facebook

Tra la pasinta deko da jaroj, la 2-a de oktobro estas regule festata kiel la Internacia Tago de Ne-perforto, laŭ deklaro de Unuiĝintaj Nacioj. En tiu tago ni memoras la elstarajn atingojn de tiuj kiuj per apliko de ne-perforto ŝanĝis la proprajn sociojn laŭ la direkto de justeco kaj egaleco.

Mahatmo Gandhi nomis ne-perforton “la plej granda potenco je la dispono de la homaro” kaj Martin Luther King priskribis ne-perfortan reziston “kuraĝa konfrontiĝo de malbono per la potenco de la amo.”

Universala Esperanto-Asocio aparte rekonas la gravecon de lingva komunikado kiel instrumento de ne-perforto. Per sia kapablo paroli kaj skribi, la homo povas persvadi, insisti, rezoni – kaj ĉion ĉi fari por eviti perfortan konfrontiĝon. Sed tio eblas nur tiam kiam ambaŭ flankoj parolas la saman lingvon. Tro ofte, la komunikado kolapsas pro malsameco de lingvoj, aŭ pro la nekapablo de parolantoj de malsamaj lingvoj adekvate transponti tiujn diferencojn.

La Internacia Lingvo Esperanto estis kreita por transponti la diferencojn inter lingvoj, formante bazon por ne-perforta komunikado kaj la antaŭenigon de interkompreniĝo. La statuto de Universala Esperanto-Asocio asertas, ke “Bonaj internaciaj rilatoj kaj la respekto de la homaj rajtoj, tiaj, kiaj ili estas difinitaj en la Universala Deklaracio de la Homaj Rajtoj kaj aliaj internacie rekonataj instrumentoj, estas por la laboro de UEA esencaj kondiĉoj.” Surbaze de tiu statuta postulo, la Asocio nete kondamnas ĉiun specon de perforto - kaj okaze de la Internacia Tago de Ne-perforto denove deklaras sian sindediĉon, en kunlaboro kun Unuiĝintaj Nacioj, al kreo de pli paca kaj pli komprenema mondo.

(el la Gazetaraj Komunikoj de UEA: uea.org/gk/760a1)

Legu pli pri la Internacia Tago de Ne-Perforto ĉe: www.un.org/en/events/nonviolenceday/

(Foto: monumento al Ne-Perforto en Malmö, Svedujo; kopio de la monumento de Carl Fredrik Reuterswärd ĉe UN-Novjorko. Fonto: www.nonviolence.com)
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 weeks ago

Universala Esperanto-Asocio

La 1an de oktobro 1887 en Ĝenevo naskiĝis Hector Hodler, svisa esperantisto, direktoro de la gazeto Esperanto, unu el la fondintoj de UEA (28.04.1908), ĝia ĝenerala direktoro kaj prezidanto.

Hodler estis lerneja amiko de Edmond Privat, kun kiu li fondis la gazeton Juna Esperantisto. En 1907 li transprenis ĉefredaktistan postenon de la gazeto Esperanto, kiun li redaktis dum 13 jaroj. Li interesiĝis pri bestoprotektado kaj pacismo[1].
Hodler mortis junaĝe pro tuberkulozo la 31an de marto 1920 [2]. Li malavare finance subtenadis la oficejon de UEA, kaj post lia morto la organizo heredis liajn bibliotekon (hodiaŭ Biblioteko Hector Hodler en Roterdamo) kaj kapitalon.

[1] Kontraŭmilita artikolo de Hodler "Super", 1915: anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?aid=e0f&datum=1915&page=4&size=45
[2] "Morto de Hector Hodler", artikolo de Privat: anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?aid=e2o&datum=1920&page=66&size=45

[La foto venas el Vikimedia Komunejo kaj estas disponebla kiel publika havaĵo: commons.wikimedia.org/wiki/File:1917-Hodler.jpg]
... See MoreSee Less

View on Facebook

Ĉiujare, la 1-an de oktobro, Unuiĝintaj Nacioj festas la Internacian Tagon de Pli Aĝaj Personoj. En lastaj jaroj ĝi tion faris en konscio pri la Celoj por Daŭripova Evoluigo, kiuj altigis kaj altigas la atenton al la situacio de pli aĝaj personoj, kiuj tro ofte vivas en kondiĉoj de malriĉo (Celo 1), malsato (Celo 2), kaj malsano (Celo 3). Samtempe, pli aĝaj personoj kiuj vivas en relative bona stato kaj kiuj ofte havas je sia dispono tempon kaj energion, povas esti potenca forto por plenumo de ĉiuj 17 Celoj, se ni povas bone mobilizi ilin.

Universala Esperanto-Asocio estas fiera pri sia agado inter homoj de ĉiuj aĝoj, sed tute aparte pri siaj pli aĝaj membroj, kiuj dediĉas sin al laboro por la publika bono, edukas sin pri la internacia vivo kaj laboras por plibonigi la rilatojn inter la diversaj nacioj. Uzante Esperanton, ili formas kontaktojn kaj amikecojn trans la baroj de lingvoj kaj signife kontribuas al la kreo de internacia kompreniĝo kaj interrilato.

La Asocio gratulas al UN pro ties laboro por pli aĝaj personoj kaj ree emfazas sian pretecon kunlabori kun UN, UNESKO kaj aliaj internaciaj organoj por plibonigi la sorton de la pli aĝaj civitanoj de la mondo.

Informiĝu pri la Internacia Tago de Pli Aĝaj Personoj ĉe: www.un.org/en/events/olderpersonsday/

(bildo el "Geri's Game", 1997, Pixar)
... See MoreSee Less

View on Facebook

La 26-an de septembro Konsilio de Eŭropo alvokas al kunfestado de la Eŭropa Tago de Lingvoj.

UEA komunikis pri tio en GazKom:

uea.org/gk/755a1

Kaj same en fejsbuko.

UEA por tiu tago pretigis tradukon de la 10 ĉefaj demandoj por prilingva formularo farita de la kontinenta Ombudsmano kun sugestoj pri eblaj respondoj. La dokumento estas legebla ĉe Publika konsulto - La uzo de lingvoj en EU-institucioj, instancoj, oficejoj kaj agentejoj:

docs.google.com/document/d/1BO8KNMAnhHTZFwX9QJ1MFsXrYnsjnmcscYZfLoESaNI/edit?usp=sharing

“Esperantistoj devus ludi aktivan rolon en tiaj civitanaj iniciatoj,” argumentas Mark Fettes, UEA-prezidanto. “Per niaj respondoj ni montru, ke ni pensas pri Esperanto ne izolite, sed en la kunteksto de kompleksa moderna socio kun multaj lingvoj. Iom post iom, ni eduku aliajn pensi same".

La formularon de la Ombudsmano oni povas aliri ĉe:
www.enonet.eu/survey/index.php/713938

La limdato por prezenti siajn rimarkojn estas la 30-a de septembro 2018.

#europatagodelingvoj, #ETL, #europeandayoflanguages, #EDL, #esperanto, #JourneeEuropeennedesLangues
... See MoreSee Less

View on Facebook

4 weeks ago

Universala Esperanto-Asocio

Hura! Komencis hodiaŭ, la 21-an de septembro 2018, koincide la Internacia Tago de Paco, la 1-a Afrika Kongreso de Virinoj (AKVo), en la urbo Moramanga, Madagaskaro. La kongreso, kiu daŭros ĝis la 28-a, estas memstare organizita de Esperantista Virina Asocio en Afriko (EVAA), kun aŭspicio de UEA kaj ĝia Afrika Komisiono. Ĉeforganizas la kongreson la brava esperantistino de Magadaskaro, Pastorino Miora Raveloharison kun apogo de la konga esperantistino Alexandrine Omba, prezidantino de EVAA kaj mem AK-komisionano, kaj aliaj sindediĉaj virinoj.

La kongreso antaŭallogis 23 aliĝintojn el aliaj landoj (Tanzanio, Kongo, Burundio, Senegal, Malio, Koreio, Japanio kaj Litovio) kaj 15 malagasojn. Miora mem organizis por ĉiuj eksterlandanoj formalajn invitilojnkaj aŭtoritatajn permesojn kaj aranĝis akceptojn ĉe flughaveno.

Pro teknikaj limoj la oficiala paĝo de la kongreso estis profilo ĉe Fejsbuko, Unua Kongreso de Virinoj:
www.facebook.com/unuakongreso.devirino

La kongresejo estas la eduka centro por knabinoj, Akany Gazela. Moramanga, en Esperanto Moramango, estas turisma urbo 110 km for de Antananarivo kaj 30 km for de la Nacia Parko Matandia, kie oni povas trovi unikajn bestojn kaj plantaĵojn, kiel lemurioj kaj orkideoj. Ni certas, ke estos belega kongreso al la partoprenantoj!

UEA partnere kun la organizantoj ofertis al ĉiu afrika partoprenanto de AKVo UEA-membrecon pere de Fondaĵo Canuto. Fine de AKVo ni esperas reteni en nian Asocion tiel bravajn laborantojn, kiuj ni ne nur gratulas, sed kore dankas.

Se vi volas kontribui, aliru por donaci: uea.org/alighoj/donacoj/canuto - ni proponas 32 EUR por aligi abonantojn, kiuj ricevos presitajn ekzemplerojn de revuoj Esperanto kaj Kontakto (junuloj), sed ajna sumo bonvenas. Kaj koran dankon same al vi, donacanto, kies malavaro sendube helpas teni solidaron en nia Asocio. 💚
... See MoreSee Less

View on Facebook