Kaŝi koncertos en Berlino la 28-an de aprilo

En Hamburgo la blinda muzikisto Carsten Schnathorst koncertas kun la muzikbando “The living Music Box”. Ekde 2013 Kaŝi kantas ankaŭ en Esperanto. Intertempe li estas pridemandata muzikisto en internaciaj Esperanto-eventoj.

Dum la ironie amuza Esperanto-spektaklo „Verda Sango“ la 28-an de aprilo je 16-a h  Kaŝi elpaŝos kiel klavaristo kaj kantisto kun ok mem verkitaj kantoj, inter ili „Amu min!“, „Tango de Esperantuj“ kaj „Esperanto Rock ’n‘ Roll“.

Verda Sango

La ironie amuza spektaklo „Verda Sango“ okazos en la kela volbaĵo de la Kulturcentro danziger50 (Danziger Straße 50)  kadre de la dutaga „Blut-Festival“ (Sango-festivalo).

Oni parolas pri Viena Sango, pri blua sango, pri tio, ke en la sango de la berlinano enestas muziko. Sed kio signifas tio, se iu havas “Verdan Sangon”?

Ne temas pri la vulkananoj, ankaŭ ne pri la verduloj. Temas pri homoj, kiuj pasie per sia kora sango agadas per aŭ por la internacia lingvo Esperanto. Pri ili oni foje diras, ke ili havas “Verdan Sangon”.

Pro la signifo de la lingvonomo Esperanto jam frue estis ligita la koloro de la espero verda kun ĉi tiu lingvo. La verda stelo aperis kiel simbolo de la lingvokomunumo, la verdaj kovriloj por Esperanto-publikaĵoj fariĝis modaj ktp.

Ironie amuza spektaklo kun kantoj, poemoj, prozaj tekstoj kaj Esperanto-enkonduka kurseto, spiciitaj per nigra humoro, serĉas respondojn al la demandoj, kiuj estas la „Sangverduloj“ kaj kiel ili estas?

La spektaklo estas dulingva – germana kaj Esperanta.

Tekstoj de konataj Esperanto-aŭtoroj kiel William Auld, Kaloman Kalocsay kaj Louis Beaucaire aperas apud tradukoj kaj propraj tekstoj.

En la tuta kulturdomo prezentiĝos varia programo grandparte germanlingva dum la Blut-Festival (Sango-festivalo) la 27-an kaj la 28-an de aprilo:

 ARTA ELPAŜO; RADIODRAMO; KONCERTO; VIDEO; KOLAĜO DA SONOJ; RAKONTA ARTO; MEMRENKONTIĜO; FOTOSERIO; FILMO; KORA SANGO; PENTRAĴO; FESTO

Taga bileto 15€, festivala bileto 25€ inkluzive manĝaĵo

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ni funebras pri Wanda Fethke-Großmann (1924-2018)

Wanda Fethke-Großmann

Wanda Fethke-Großmann, vidvino de la eminenta filmreĝisoro, scenaristo kaj Esperanto-aŭtoro Jan Fethke (1903-1980) kaj Honora Membro de Esperanto-Ligo Berlino, mortis la 22-an de marto ĉijare.

Ĉi tiun tristan informon peris al la berlinaj Esperanto-amikoj Gerd Bussing, fleginte la kontakton al ŝi dum multaj jaroj.

Gerd Bussing skribas:

Kiam mi antaŭ kelka tempo post longa paŭzo volis denove pertelefone kontakti Wanda Fethke, mi eksciis de ŝia dua edzo, s-ro Großmann, ke ŝi du tagojn antaŭe forpasis en aĝo de 94 jaroj. Evidentiĝis, ke la geedza paro ne plu loĝis en sia loĝejo en Berlin-Spandau, sed en tiea flegejo.

Wanda Fethke  reaperis en nia berlina Esperanto-mondo en la jaro 2003, kiam ni festis la jubileon „100 jaroj Esperanto en Berlino“, kiu koincidis kun la centa datreveno de naskiĝo de ŝia edzo, la filmreĝisoro kaj verkisto Jean Forge (Jan Fethke), kiun ni omaĝis kune kun la Pola Instituto en Berlino.

Kortuŝa estis ŝia rerenkontiĝo kun alia veteranino, s-ino Hildegard Stolpe.

Mi plurfoje vizitis la geedzan paron Fethke-Großmann en Spandau. Ŝi montris al mi valizon kun la literatura postlasaĵo de Jean Forge, kiun ŝi konservis.

Kiam Esperanto-Ligo Berlino komune kun la Pola Instituto Berlino kaj Filmarta Teatro Babylon jam okupiĝis pri la preparoj de Fethke-omaĝo en marto 2003, subite aperis la informo, ke la vidvino de Fethke vivas en Berlino. La pola filmhistoriisto Jan Lewandowski, invitita al la omaĝo, jam trovis ŝin en la 80-aj jaroj dum siaj esplorlaboroj pri la silezia filmhistorio.

Wanda Fethke-Großmann kaj la direktorino de la Pola Instituto Berlino Joanna Kiliszek (dekstre) dum la Fethke-omaĝo Berlino 2003
Foto Fritz Wollenberg

La scivolemo estis granda, kaj Wanda Fethke-Großmann renkontiĝis kun berlinaj Esperanto-amikoj, por temperamente kaj elvokive rakonti pri sia vivo kaj pri la vivo de sia unua edzo.

Naskita la 15-an de januaro en 1924 en Vilno (tiutempe Pollando, hodiaŭ Litovio) kiel Wanda Jurkiewicz, ŝi plenkreskis tie kaj travivis kiel juna knabino la Duan Mondmiliton.

La domo, en kiu loĝis la familio, forbrulis. Ŝi estis disigita for de la gepatroj kaj vivis ĉe primadono, kiu ŝin kunprenis al kantelpaŝoj en malsanulejoj. Por la kantado ili ricevis pakaĵojn kun manĝaĵoj. Tiamaniere ili supervivis.

Pro evakuado post la milito ŝi venis al Łodz, la industria, universitata kaj nun ankaŭ filma urbo. Ĉi tie ŝi komencis studadon de juro, sed ankaŭ interesiĝis pri teatro.

En aktora klubo ŝi konatiĝis kun la tiutempe jam fama filmreĝisoro Jan Fethke. Ŝi estis impresita de la 20 jarojn pli aĝa viro, sed baldaŭ  klarigis al li, ke li devus edziĝi kun ŝi, se li interesiĝas pri amrilato.

La unua edzino de Fethke, la francino Clotilde de Pétry, perdis sian vivon en Varsovio dum la milito.

En 1951 Wanda kaj Jan geedziĝis. Ŝi ankoraŭ finis sian studon de juro kiel magistro, sed poste nur ankoraŭ akompanis sian edzon kaj lian agadon.

Entuziasme ŝi parolas pri tio, kia bona edzo li estis, kaj ke la vivo kun li por ŝi signifis „universitaton pri la vivo“. Ŝi ĉeestis dum la filmado, parolis kun li pri ĉio, kio havis gravecon por li kaj vivis en la komunumo de artistoj, arkitektoj ktp., kiuj kunagadis kun la edzo.

Fiere ŝi indikas pri pli ol 50 filmoj, por kiuj li verkis la scenaron aŭ kiujn li reĝisoris. Ŝi rakontas pri la klasikaj sensonaj filmoj „Veturo de patrino Krause en la feliĉon“ kaj „Transe de la strato“ (1929), kiuj estiĝis en Berlino, kien li venis por eniri la filmmerkaton en 1926 post subita ĉesigo de malŝatata inĝeniera studado en Dancigo.

Kiel reĝisora asistanto ĉe la filmkompanio Ufa, li kunlaboris en produktado de multaj filmoj kaj kunlaboris kun Karl Grune kaj Fritz Lang. En 1935 estis produktita en Parizo „La kato en sako“ en la franca kaj germana lingvoj. Ekde ĉi tiu jaro li vivis en Varsovio. Wanda rakontas pri la polaj filmoj de Fethke, ekzemple „La forgesita melodio“ (1938) kaj la filmoj, kies estiĝon ŝi travivis, ekzemple „Załoga“ (Junaj Marinistoj, 1952) kaj „Irena, restu hejme!“ (1956) kaj finfine „La silenta stelo“ (1960).

Kiu aŭskultas ŝiajn parolojn, rimarkas, ke ŝi entute konsentas kun la agado kaj la opinioj de ŝia unua edzo, kaj ke ŝi partoprenis en la kreado de lia verkaro.

Tiel rigardis ĝin ankaŭ la pola ŝtato, kiam ĝi transdonis al ŝi la Kavaliran Krucon de la Meritordeno de la Respubliko Pollando la 16-an de oktobro 2008.

Wanda Fethke-Großmann parolis germane kaj pole. Ŝi posedis kaj la polan kaj la germanan ŝtatanecojn kaj klarigas, kiel ĝojigas ŝin la situacio, ke ŝi senprobleme rajtas moviĝi en Pollando kaj en Germanio.

Ŝi atentigis pri tio, ke por Jan Fethke tio ne ĉiam eblis. Li estis naskita en 1903 en la hodiaŭa Opole (Supra Silezio) kiel filo de germano kaj polino. Li tute nature kreskiĝis kun ambaŭ lingvoj – germana kaj pola kaj moviĝis en ambaŭ landoj. Li posedis la germanan ŝtatanecon, en 1935 li petis pri la pola. Li ricevis ĝin nur en 1949. Dum la milito li estis arestita de diversaj flankoj. Kiam li post militfino estis akuzita en Pollando, anoncis sin 30 personoj, kiuj pretis atesti por li, fiere raportas Wanda. Inter ili estis judoj kaj poloj, kiuj danke al lia helpo supervivis.

 „Li estis eŭropano“, ŝi akcentas.

Fethke-ekspozicio en Pola Instituto Berlino 2003
Foto: Fritz Wollenberg

Per tio ŝi ankaŭ klarigas la grandan simpation kaj la engaĝigon por la internacia lingvo. Jan Fethke (Jean Forge) publikigis tri origine en Esperanto verkitajn romanojn – „Abismoj“ (1923), „Saltego trans jarmiloj“ (1924) kaj „Mr Tot aĉetas mil okulojn“ (1931), kolekton da satiraj rakontoj (La verda raketo, 1961) kaj kolekton da satiroj, memoroj kaj filmaj dokumentoj (Mia verda breviero, 1974). Li verkis multajn kontribuojn por Esperanto-gazetoj (ekz. Literatura Mondo), faris multnombre prelegojn, sed ankaŭ instruis Esperanton en diversaj landoj laŭ la Ĉe-metodo. En 1934 okazis en Stokholmo la premiero de lia Esperanto-versio de la filmo „Morgaŭ komenciĝos la vivo“, kaj en 1959 li produktis la filmon „Verda stelo super Varsovio“. Kaj en la berlina kaj en la internacia Esperanto-komunumo, li hejmis. Liaj fratoj Stefan kaj Edmund ankaŭ estis Esperanto-parolantoj. Kune kun Edmund li en 1957 publikigis Esperanto-lernolibron.

En 1960 la geedza paro Fethke faras gravan decidon. En Okcidenta Berlino okazas la premiero de la filmo de Fritz Lang “La 1000 okuloj de doktoro Mabuse”. La Esperanto-romano de Fethke „Mr Tot aĉetas mil okulojn“ liveris la ideojn. En ĝi Fethke jam en 1931 pritraktis la temon de observado pere de kameraoj. Jan Fethke post la premiero restas en Okcidenta Berlino. Li nun laboras liberprofesie por filma kaj televida fakoj. Wanda ankoraŭ restas en Pollando. Ŝi ne volas lasi sola la patron kaj gvidas kosmetikan salonon. Nur tri jarojn poste estis permesita ŝia translokiĝo al Okcidenta Berlino.

En la mondmalferma Berlino la du pasioj – filmo kaj Esperanto – determinis ilian vivon.

La morto de Jan Fethke en 1980 faligis lian edzinon en sanan kaj animan krizon, el kiu ŝi nur malrapide kaj kun helpo de nova partnero eliĝis. Ŝi fine edziniĝis al Manfred Großmann.

Grava intenco de ŝi estis, konservi la memoron pri ŝia unua edzo kaj vivteni en la publiko lian verkaron. En tio ŝi trovis kun la Pola Instituto Berlino kaj la Esperanto-Ligo Berlino partnerojn. Tiel efektiviĝis en 2003 la rimarkinda omaĝo al Jan Fethke, dum kies malfermo ŝi parolis apud la direktorino de la Pola Instituto Joanna Kiliszek kaj la prezidanto de Esperanto-Ligo Berlino Peter Bäß. Ŝi subtenis la estiĝon de ekspozicio pri vivo kaj verko de Jan Fethke, montrita en la Pola Instituto. Ŝi al la publiko enkonduke parolis antaŭ la montrado de la filmoj „Veturo de patrino Krause en la feliĉon“, “La perdita melodio”, “Irena, restu hejme!”, “La silenta stelo” kaj “La 1000 okuloj de doktoro Mabuse” en Pola Instituto respektive en Filmarta Teatro Babylon, kaj ŝi partoprenis la diskuton dum la simpozio pri vivo kaj verko de Jan Fethke kun la direktoro de la filmmuzeo en Łodz Mieczysław Kuźmicki, la historiisto el Katowice Jan Lewandowski, la film- kaj televida sciencisto d-ro Jürgen Kasten kaj la konanto de la Esperanto-literaturo Gerd Bussing sub gvido de la ĵurnalisto Fritz Schütte.

Mieczysław Kuźmicki, interpretistino, Jan Lewandowski, Wanda Fethke-Großmann, Fritz Schütte, Dr. Jürgen Kasten, Gerd Bussing dum la simpozio pri vivo kaj verko de Jan Fethke en Berlino 2003
Foto: Fritz Wollenberg

En la memoro de la Esperanto-amikoj Wanda Fethke-Großmann kune kun la eminenta Esperanto-literaturisto Jan Fethke vigle vivos.

Fritz Wollenberg

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Klezmer sennome kaj senpage

La klemer-grupo »Klezmorim sennomaj« de nia membro kaj eksa prezidanto Peter Bäß ludas en Zehlendorf (Bruno-Taut-Laden, metro Onkel Toms Hütte).

Sabato 14a de aprilo 2018 | 19:30

La grupo estas konata de la Esperanto-Somerfesto en Neukölln kaj de ARKONES.

Sab

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bicikle Lisbonen al la UK

Ĉi tiu artikolo ne legeblas en Esperanto.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Sango en arta festivalo

Kadre de la festivalo „Blut“ (Sango) en danziger50 okazos la ironie amuza Esperanto-spektaklo nome „Verda Sango“ la 28-an de aprilo je la 16-a h en la kela volbajho de danziger50 (Vidu la afishon de la Kulturasocio Prenzlauer Berg r.A.).

Inter alie Kashi el Hamburgo prezentos 8 memfaritajn Esperanto-kantojn. La festivalo entute okazas en du tagoj, la 27-an kaj la 28-an de aprilo en la tuta domo kun diversaj eventoj.

Festivala bileto kostas 25€ kaj taga bileto 15€. Ili inkluzivas manghajhon. Germanlingva anonco vidu: http://danziger50.com/Veranstaltung/blut-festival-danziger50/?instance_id=1163

Informo de Fritz Wollenberg, kiu organizis la partoprenon de la Esperanto-grupo.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Redakcio de Revuo Esperanto

Ĉi tiu artikolo ne legeblas en Esperanto.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vegana Grésillon 2018

Kiu ligas francan kuirarton sole al Bœuf bourguignon kaj Poulet de Bresse evitu en majo 2018 la kastellon (kulturdomon) Greziljono (gresillon.org).

La kastelestrino Natalie Kesler pasis dum somero 2017 suvoje al la Universala Kongreso Berlin kaj disdonis verbfoliojn.

Okazos inter la 9a kaj 13a de majo la ReVo  (Renkontiĝo Vegana)

Partoprenos Gary Mickle el Berlin, kiu anoncis, ke li traktos la jenan temon:

Mi volas tie prezenti ion (prelegeton) pri opiniosondoj rilatantaj al la politika sinteno de veganoj/vegetaranoj, ankaŭ pri la vegetarismo en la ISK (Internat. Sozialistischer Kampfbund) en la 20-aj/30-aj jaroj (kiu ankaŭ al Eo pozitive rilatis)

Estos krome prelegoj pri la jena temoj kaj vegana kuirkurso

 • Vegetarismo el vidpunkto de antropologio
 • Evoluo de vegetarismo dum 50 jaroj
 • Kreskaĵoj – sufero ĉe plantoj
 • Veganismo kaj sano
 • Veganismo kaj anarkiismo.

Pretos ĝis tiam la subtekstita en Eo versio de “Empatio”, 70-minuta filmo pri veganismo.

 • Vespere kultura programo :
  • Regeo-Koncerto de Jonny M la 11-an de majo
  • Filmoj : Atako de la lunaj zombioj, Incubus (Usono)
  • Ludoj : Luphomoj, Finite !

  PREZO kaj ALIĜO al restado en Greziljono

 • La prezo de via restado kalkuliĝas aŭtomate dum via reta aliĝo. Por taksi la prezon, sufiĉas indiki la aĝkategorion, ĉambron kaj nombron de noktoj.
 • Prezo ekde 8 € tage (kurso kaj aktivaĵoj, tendejo, memzorganto). Reduktita prezo pri manĝoj, kursoj kaj aktivaĵoj por infano, adoleskanto aŭ homo kun modestaj rimedoj.
 • Klaku ĉi tien por aliĝi. Ĉiuj niaj tarifoj tie. Por alia tarifo, bv. kontakti nin.

Aliĝintoj : Brigitte, Davĉjo, Gary, Jonny M, Nadine k. Lina, Christophe, Paŭlino, Serĝo, Ŝtonĉjo, Vinko, Vito …

Loĝlokoj de la partoprenantoj : DE-13353 Berlin, 51427 Bergisch Gladbach ; FR : 36170 Chazelet, 41100 St Ouen, 44300 Nantes, 44400 Rezé, 49100 Angers, 74330 Sillingy, 91120 Palaiseau …

Afiŝi mapon kun la loĝlokoj de la partoprenantoj.
Kontaktu nin pri kun-veturadokonsultu tie

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ponta festo Frankfurt 1a Majo

・エスペラント・エスペラント・エスペラント・エスペラント・エスペラント・

Invito al Frankfurt (Oder) 2018-05-01 – Ponta Festo

Invito al la tradicia „Ponta Festo“ de la urbo Frankfurt (Odro), Germanio, 100 km oriente de Berlino, la 1-an de majo 2018. Jam la dekan fojon Ronald Schindler instalos informstandon pri Esperanto nome de Esperanto-Asocio Berlin-Brandenburgio kaj Esperanto-Ligo Berlin.

La aranĝo okazos inter 11:00 kaj 18:00 h ĉefe en la regiono de la urboponto inter Frankfurt (Odro) kaj Słubice. En la proksimeco de la ponto (al norda direkto) ankaŭ instaliĝos nia informstando, rekonebla per Esperanto-flago.

Ronald Schindler, prezidanto de EABB informas:

Nia informstando memkompreneble bonege kaj konvinke denove demonstru, ke Esperanto ne nur funkcias, sed estas bona interkom-prenilo inter la popoloj, do ankaŭ ponta lingvo. Pro tio ankaŭ estus bonega afero, ke mi ne restos la unusola esp-isto dum la festo.

Bedaŭrinde mi mem eble ne havos multe da tempo por akompani vin dum via restado en la urbo ĉar mi, kiel kutime, devos resti ĉe la stando.

Tamen multe okazos dum tiu ĉi tago ambaŭflanke de la Odro-rivero kaj vi certe ne enuos.

Vespere ni renkontiĝos en agrabla restoracio por komuna babilado.

Okaze de malbona vetero oni povos frekventi la kafejon Słubfurt.


El la 10-jara historio de la ponta festo:

2017

Ponta festo Frankfurt

2016

Ponta Festo en Frankfurt (Oder) 2016

2014

(Deutsch) Brückenfest in Frankfurt (Oder)

 

https://esperanto.berlin

Esperanto-Asocio Berlin-Brandenburgio/

Esperanto-Ligo Berlin

Ronald Schindler

Eberswalder Straße 15, D-15234 Frankfurt (Oder)

e-poŝto:    

Telefono:  +49 1514 1419673

Fakso:         (0331) 275483415

 

 

PS: Se vi hazarde estas en nia regiono, bv. veni, alikaze sendu bildkarton kun eta saluto al mia adreso!!

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Franziska Giffey sur Esperanto-Placo

De Esperanto-Placo en ministrejon

Foje estas rapida evoluo. En Septembro 2015 kaj 2016 bonvenigis s-ino Franziska Giffey (SPD) kiel distrikta urbestrino  de Berlin-Neukölln la partoprenantojn de la tradicia somera festo sur la Esperanto-Placo. Kaj en marto 2018 ŝi iĝis ministrino de nova granda koalicio.

Komento en la gastlibro 2015

La plena nomo estas »Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend« (federacia ministrejo por familio, senioroj, virinoj kaj junularo) kaj tial ankaŭ respondecas por Esperanto. Espereble ŝi ne forgesos, kion  ŝi  skribis en somero 2015 en la gastlibron:

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Kostariko senpere | prelego HU

Prelego de Prof. Dr. Jorge Antonio Leoni de León

Ĵaŭdon, la 8an de Marto 2018, 18:00 h -20:00 h, Salono 2249a
Unter den Linden 6, 10117 Berlin-Mitte

Esperanto en Kostariko: Akademia evoluo de la Lingvo Internacia

Esperanto atingis Kostarikon komence de la 20-a jarcento. Jam de tiam la Lingvo Internacia estis forte ligita ne nur al alternativaj mondvizioj, kompreneblaj ene de naciaj sentoj por memregado kaj sendependenco, sed ankaŭ al pioniraj kaj avangardaj lingvistikaj esploroj, sen kiuj ne eblus kompreni la nuntempajn lingvistikajn tendencojn en Kostariko. Post longa paŭzo, kie elstaras la vizito de Tibor Sekelj, la kostarika Movado ariĝis denove komence de la 90–aj jaroj ĉirkaŭ grupo naskiĝinta en la Fako pri Filologio, Lingvistiko kaj Literaturo de la Universitato de Kostariko. Tiu ĉi fakto markis la sekvan evoluon de Esperanto en Kostariko: de tiam ĝi estas forte ligita al la naturo de la akademia vivo kaj la rekono de la Lingvo Internacia far’ oficialaj universitataj instancoj estas alta. La avantaĝoj estas grandaj por Esperantoparolantoj laborantaj en la universitato, sed la kreskado de la nombro de Esperantistoj estas malgranda. Jam de 25 jaroj ekzistas oficiala kurso pri Esperanto en tiu fako; ĝi konas malsamajn sukcesojn de jaro al jaro, sed ĝi estas populara kaj helpas al prestiĝo de la Lingvo Internacia ene de la studentaro. En 2016 mi oficiale instruis ĝin; sed anstataŭ nur limigi min al gramatikaj ekzercoj, mi decidis alfronti la kurson en tri aspektoj: gramatika, movada kaj sperta. En mia prezento mi detalos la lastajn, kiuj estis kernaj en la sukceso de la kurso.

Posted in Vortrag | Tagged , , | 2 Comments