(Deutsch) Einladung zu den Jahreshauptversammlungen von EVBB und ELB am 10.03.2018 in Berlin

Ĉi tiu artikolo ne legeblas en Esperanto.

Posted in Jahreshauptversammlung | Tagged | 1 Comment

Moser pri Svitavy

La 22an de januaro 2018 parolis Hans Moser en la Kulturzentrum Danziger 50 pri internacia Esperanto-konferenco en Svitavy en septembro 2017. En la urbeto en la proksimeco de  Pardubice ekzistas de 10 jaroj Esperanto-Muzeo, prizorgata de la Ĉeĥa Esperanto-Asocio.

Kiel la  10. ekspozicio dum 10 jaroj estis malfermita en junio 2017 la ekspozicio »La Homo kontrau Babelo« kaj en septembro  2017 okazis internacia konferenco.

Hans Moser kontribuis al la programo en Svitavy per piano.

Partoprenantoj de la internacia konferenco en septembor 2017 (fotis: Hans Moser)

Ekspozicio “LA HOMO KONTRAŬ BABELO” 

La nova tutjara ekspozicio »LA HOMO KONTRAŬ BABELO« estis inaŭgurita la 9-an de junio 2017 en la ĉeĥa lingvo (ankaŭ por la loka publiko) kaj la 10-an de junio 2017 por la esperantlingvaj vizitantoj.

Programo de la inaŭguro

Ĝi estas dediĉita al la 100-jara datreveno de forpaso de d-ro L.L.Zamenhof, kiu ĉi-jare troviĝas sur la oficiala listo de UNESCO, sed ankaŭ al la ceteraj pioniroj de Esperanto kaj de la ideo de la justa lingva komunikado kaj interkompreniĝo inter homoj.

La ĉefaj pluaj jubileantoj, prezentitaj en la ekspozicio estas F.V. Lorenz kaj T. Čejka.

František Vladimír Lorenz (1872-1957) estis poligloto (laŭ atestantoj onidire scipovinta centon da lingvoj!) kaj multflanke talentita homo, en Esperantujo konata kiel Francisco Valdomiro LORENZ. Kiel 18 malriĉa studento el propraj rimedoj eldonis en Pardubice en 1890 la unuan Esperanto-lernolibron por ĉeĥoj. Du jarojn pli poste li elmigris al Brazilo, kie li vivis kaj verkis ĝis sia morto. Tie li fakte fondis Esperanto-movadon kaj ĝis nun onidire li estas tie la tria plej konata kaj plej populara ĉeĥdevena persono.

Pri lia rimarkinda vivo kaj personeco temas videoregistraĵo de la prelego de Petro Chrdle.

La dua grava persono estas Teodoro ĈEJKA (1878-1957), aginta en la orientmoravia urbeto Bystřice pod Hostýnem, ekde 1900 kiel aŭtoro kaj eldoninto de la unuaj lernolibroj kaj vortaroj kaj redaktoro de la unuaj gazetoj aperintaj en ĉeĥaj landoj.

Ĉiuj tri elstaruloj estas prezentitaj sur biografiaj paneloj kaj  en vitrinoj kun libroj kaj kolektmaterialoj, dosierujoj .

Pliaj informoj

oficiala retejo de la muzeo

Wikipedia

Ipernity

Posted in Vortrag, Danziger 50, Geschichte | Tagged , | 1 Comment

Metzger-Platz Feb. 2018

Post la vintro la laboroj sur Max-Josef-Metzger-Platz in Berlin-Wedding rapide progresas. Tamen ne estas atendebla, ke la placo estos preta ĝis la naskiĝtago, sabato la 3an de februaro.

Estas videblaj la vojoj, kiuj ĉirkaŭumos la placon, kiel antaŭvidata de la  planantoj . Respondecas »Büro Jahn, Mack und Partner« en Sanierungsgebiet Müllerstrasse

La memorŝtono, kiu ĝis nun estis la sola indiko al la nomdonanto, restu. Aktuale komence de februaro 2018 ĝi troviĝas meze en la konstrulaboroj.

Bedaŭrinde ĝis nun ne eblis, malgraŭ fojaj provoj, eksii, kiu historisto esploru pri la biografio de Metzger kaj kiu proponos kaj kiu lingve kontrolos la instigajn sloganojn en Esperanto, kiuj laŭplane estos skribotaj sur la vojoj.

Posted in Max Josef Metzger | 1 Comment

Protokolo estrarkunsido 6. 1. 2018

Protokolo (germanlingve) – 2018-01-06

Posted in Estrarkunsido, Verein | Leave a comment

Prelego pri Zamenhof

Sub la titolo »Grüner Stern. Esperanto und die Geschichte einer jüdischen Sprachutopie« (Verda stelo. Esperanto kaj la historio de juda lingva utoptio) estis prelego de Prof. Dr. Liliana Ruth Feierstein la 28an de novembro 2017 okaze de la mortotago de Zamenhof en la juda kunvenejo de Berlino.

prof-ino Feierstein prelegis la 18an de januaro 2017 pri »Esperanto: Lingvo kaj utopio«germanlingve en Humboldt-Universitato.

Invitis »Jüdische Volkshochschule der Jüdischen Gemeinde zu Berlin« (juda altlernejo de la juda komunumo de Berlin) . S-ro Hans Moser  de la Grupo Lietzensee) raportis, ke li vidis  30 aŭskultantojn.

La organizanto preparis invitilon, sur kiu estis videbla foto de Zamenhof kaj verda flago.

Estis dissendita gazetara informo (germanlingve) de la Selma-Stern-Zentrum, kie  Prof. Feierstein esploras en la »Institut für Kulturwissenschaft« (Instituto pri kulturscienco)

La gazetara informo mencias, ke en 1887 aperis en rusa lingvo la »Unua libro« de juda, jide-parolanta okulkuracisto, kiu subskribis per la pseŭdonimo »Dr. Esperanto« en Varsovio. La Instituto pri Kulturscienco skribas: Eĉ se ne estis la unua planlingo, ĝi estas tiu, kiu sukcesis. Kontraste al Volapük aŭ Neo-Latein Esperanto profunde radikas en la juda tradicio.

La principo de espero estas kombinita kun la ideoj de utopio (kiel sociala egaleco (kiel estas aŭdata en la krio de la profetoj) kaj kun la centra rolo de lingvo por la homaro kaj por la estonteco.

Sur la fundemento de juda kosmopolitismo, kiu ne nur respektas diferencojn, sed ankaŭ kapablas ilin protekti, Zamenhof kreis revolucian tradukon de la judaj lingvaj kaj sociaj ideoj, kiujn li poste plifortigis en sia Hilelismo-programo.

La prelego sekvas la ruĝan fadenon de la juda komponento en la historio de Esperanto kaj legas ĝin per la juda filozofio, inter alie prilumante per la lingva filozofio de Walter Benjamin kaj la politika filozofio de Hermann Cohen, Franz Rosenzweig kaj Ahad Ha‘am.

Precipe la diskutoj inter orienteŭropaj kaj francaj esperantistoj komence de la 20a jarcento montras, kiel malsamaj estas la ideoj pri utopio, lingvo, ludo kaj homaro en la »okcidenta« kaj juda pensado.

LILIANA RUTH FEIERSTEIN, naskiĝis en argentinio kaj estas profesorino por »transkultua historo de la juda kulturo« en la »Institut für Kulturwissenschaft« de la  Humboldt-Universitato de Berlino kaj en la »Selma Stern Zentrum« por judaj studoj en Berlino kaj Brandenburgio. Ŝi esploras pri juda kulturo kaj literaturo en la romanlingvaj landoj, teorioj de diasporo kaj judaj utopioj.

Posted in Vortrag, Zamenhof | Tagged , , , | Leave a comment

Historia Vortaro 1887 – 1889

Plia verko de belinano. Nia laborema kaj diligenta Bernhard Pabst kompilis novtipan vortaron, kiu ne estas por la ĉiutago uzo, sed fonto por specialistoj

Historia Vortaro de Esperanto 1887 – 1889 (Senpage elŝutebla!)

skribis Seula Esperanto-kulturcentro

Tiu ĉi historia vortaro estas ampleksa konkordanco de la tuta lingvouzo dum 1887-1889, en kiu dokumentiĝas la plej frua uzo de ĉiu vorto, kun indiko pri ties aŭtoro kaj la trovloko el la lulila periodo de Esperanto. La verko celas dokumenti la plej fruan uzon de ĉiu Esperanta radiko, kunmetaĵo kaj derivaĵo el la periodo 1887-1889. La vortaro estis redaktita de s-roj Goncalo Neves kaj Bernhard Pabst. Koran dankon.

Senpage havebla de:

Neves, Pabst, Historia Vortaro de Esperanto 1887-1889 (3,3 Mb)

Aliaj verkoj de Esperanto-Akademio

 

Posted in Berlin, Terminologio | Leave a comment

Libroj de 2017

Atenton meritas ankaŭ la 100-a numero de Informilo por Interlingvistoj. La jubilea eldono de tiu bulteno konsistas sole el la indekso de la ĝisnuna enhavo, kompilita de Ino Kolbe kaj Till-Dietrich Dahlenburg. Eĉ se oni ne havas la tutan kolekton ekde 1992, kun la indekso oni povas almenaŭ orientiĝi ĉu indas serĉi la bezonatajn informojn kaj en kiuj numeroj. Cetere, estas ĝojige ke post la morto de la fondinto kaj unua redaktoro, Detlev Blanke, troviĝis personoj, kiuj daŭrigas la eldonadon de tiu kvaronjara publikaĵo.

Posted in Lesung, Neuigkeiten | 1 Comment

Zamenhof-Festo 2017

La plej frua ĉi-jara Zamenhoffesto okazis en Berlino

Zuzanna “Suzana” Kornicka kantas en Berlino

Berlinaj kaj brandenburgiaj esperantistoj invitis al la Zamenhoffesto 2017 en la renkontiĝejo de la distrikto Lichtenberg, kiu nomiĝas Kiezspinne (kvartala araneo). En la sama loko jam okazis pluraj tiaj festoj kaj ankaŭ la Komuna Esperanto-Kongreso 2012. Ĉar ne haveblis salono dum decembro ni jam la duan fojon celebris la datrevenon de la naskiĝtago de Zamenhof la 25an de novembro. Nur ĉi-jare temis pri sabato. La aranĝo jam delonge estis preparita en pluraj estrarkunsidoj. Daŭre venis novaj proponoj kaj kritikoj, sed finfine la programo pretis.

Al la festo venis 40 personoj, ĉu dum la tuta aranĝo aŭ partatempe. La plej longan alvojaĝon havis samideano el Varsovio. Ne mankis amikoj el la pollandaj urboj Szczecin kaj Zielona Góra.

La festo estis bela fino por la jaro 2017, kiu ja estas la jaro omaĝe al la 100-jariĝo de la mortotago de Zamenhof. Sed ni nun celebris la naskiĝdaton. Samtempe ja tiu tempo estas dediĉita ankaŭ al la Esperanto-libro, pro tio ne nur funkciadis la tradicia libroservo de Johano Pachter dum la tuta tempo de la aranĝo, sed ankaŭ estis prezentitaj diversaj libroj. Inter tiuj troviĝis la Jubilea Libro – 111 jaroj de Esperanto en Berlino kaj Brandenburgio kaj traduko de berlina esperantisto Heredantoj de silentado. Interesaj kontribuaĵoj estis ankaŭ raporto de Janusz Duda pri la 102a UK en Seulo. Prezentado de la vojaĝo al Japanio, i.a. okaze de la 104a Japana Esperanto-Kongreso de Ronald Schindler ne okazis pro tempomanko.

Ni ne sukcesis organizi koncerton de Anna Osmakowicz el Varsovio, sed la kantojn kaj la muzikon de Suzana Kornicka el Poznań multe ĝuis la ĉeestantoj. Surprizan koncerteton prezentis Peter Bäß kaj Rüdiger Raab el Berlino.

Frandaĵoj ne mankis. Okaze de la posttagmeza kafumado eblis gustumi Kristnaskajn kukojn kaj ĉokoladaĵojn. Polaj esperantistoj kunportis bongustajn bakaĵojn kaj salaton. Vespere ni ĝojis pri la bongusta rusdevena supo “Soljanko”. Sed la kuirejo preparis ankaŭ vegetarajn kaj veganajn manĝaĵojn.

Inter la diversaj programeroj bedaŭrinde ne estis multaj eblecoj por interparoli. La sekvonta Zamenhoffesto okazos la 15an de decembro en la sama domo. Do jam notu la daton por certigi vian partoprenon!

Dimanĉe okazis tre bone vizitita Zamenhof-Matenmanĝo en la restoracio Al Hamra en Berlino. Oni manĝis, trinkis kaj diskutis pri ĉiuj temoj.

Ronald Schindler

Ĉi tiu artikolo aperis en la decembra numero de La Ondo de Esperanto (2017).
Ĉe represo bonvolu nepre indiki la fonton paperan (se en presaĵo) aŭ retan (se en retejo):
Papere: La Ondo de Esperanto, 2017, №12.
Rete: La Balta Ondo http://sezonoj.ru/2017/12/berlino-3

Posted in Fest, Kiezspinne, Verein, Zamenhof, Polen | Leave a comment

Salutoj de Gresillon

2018-aprilo-20/28 PRINTEMPaS, intensivaj kursoj
2018-aprilo-27/28 — Internaciaj KER-ekzamenoj
2018-majo-09/13 Korusa renkonto de Interkant’
2018-majo-09/13  ReVe, Renkontiĝo Vegana2018-julio-09/27 — Maratona Esperanto-kurso dum ĝis 18 tagoj
2018-julio-16/21 — Speciala semajno kun Turismaj vizitoj pri Arto
2018-julio-21/27 — Internacia E-Konferenco de OSIEK « Esperanto en Artoj »2018-aŭgusto-11/19 —  Festa Semajno por infanoj kaj familioj
Posted in UK 2017 | Tagged , , | Leave a comment

Heroldo de Esperanto

Akuratas la unua numero (2280) de Heroldo en 2018

Fonto: esperantio.net

Estas prespreta la unua numero de “Heroldo de Esperanto” en 2018. Ĝi konsistas el kvar paĝoj en formato A3, laŭ grafiko simila al tiu kiu karakterizis ĝin antaŭ 2017. Tamen la enhavo kaj la aperofteco ne estos plu tiuj de la du jardekoj ĉe LF-koop, kiu produktis numeron je ĉiu tria semajno, kaj etendis la informadon al ĉiuj sektoroj de Esperantio. HdE restas paktinta establo: en la Forumo ĝin reprezentas c-ano Fernando Pita, al kiu baldaŭ aldoniĝos la dua delegito.

Efektive, LF-koop ankoraŭ zorgas pri la eldonado, sed la gazeto estas posedata kaj administrata de alia subjekto, kiu ĵus aĉetis ĝin de LF-koop: Kultura Centro Esperantista. Per tiu nova servo KCE brile eniras la oran jubileon de sia ekzisto (1968-2018). La akiro de HdE estas unu plia sukceso de la nova reĝimo, ekinta en 1995: lanĉo de la Pakto (1998, prezido Buhlmann), aĉeto de kvaretaĝa domo kun 1.100 kvadrataj metroj da parcelo (1999, prezido Brun), okazigo de la unua internacia esperanto-kongreso en Ĉaŭdefono (2003, prezido Brun), starigo de la lingvotesta sistemo kaj agnosko fare de Asocio de Lingvotestistoj en Eŭropo (2007, prezido Mühlemann), kvar afrikaj esperantologiaj semajnoj (prezidoj Mühlemann kaj Martinelli), kaj tiel plu.

“Heroldo de Esperanto” funkcios kiel monata organo de KCE. Ĝi estos ricevebla ne per la pago de abonkotizo, sed kontraŭ libervola donaco. La numero 2280 estas asignita pro la supozo, ke la nesolventa Lexus plenumos sian devon al la propraj klientoj, produktante dek du numerojn en 2017 (ĝis nun aperis nur du reale, kaj du pliaj virtuale), el kiuj la lasta estus la numero 2279.

La januara HdE dediĉas tutan paĝon al la afrika Esperantio, kaj tutan paĝon al la lingvotesta sistemo. Alia paĝo enhavas artikolojn pri la aktiveco de KCE kaj ĝiaj aliancanoj, fine de la Zamenhofa Jaro. La unua paĝo raportas pri internaciaj aktualaĵoj, inkluzive de virinaj rajtoj.

Varbekzemplero estas mendebla tra <> kaj ankaŭ tra nia redakcio.

(HeKo 669 7-B, 4 jan 17)

Posted in Uncategorized | 1 Comment