Informo de Stabi

Hodiau aperis en la blogo de Staatsbibliothek Berlin http://blog.sbb.berlin/eine-sprache-fuer-voelkerverstaendigung-fuer-frieden-fuer-kulturaustausch/ intervjuo, kiun gvidis Friederike Schmidt de la fako „ Medien und Kommunikation der Stiftung Preußischer Kulturbesitz“ (Medioj kaj komunikado de Fondajho Prusa Kulturposedajho) antau kelkaj tagoj kun mi rilate al la arangho la 21-an de septembro en Shtata Biblioteko http://staatsbibliothek-berlin.de/aktuelles/wissenswerkstatt/?action=details&client=1&appointment=319.

Sinjorino Schmidt apartenas al la redakcio de spk-newsletter, kiu en la sekvonta numero 9/2017 atentigos pri la intervjuo kaj la arangho en la Shtata Biblioteko https://www.preussischer-kulturbesitz.de/newsroom/abos/spk-newsletter.html. Estas grava fakto, ke Stiftung Preußischer Kulturbesitz (Fondajho Prusa Kulturposedajho) interesighas por la arangho kaj ech atentigis pri ghi en sia blogo https://www.preussischer-kulturbesitz.de/nc/rss-detail/news/2017/08/14/esperanto-eine-sprache-die-begeistert-werkstattgespraech-am-219.html.

Cetere Mag. Bernhard Tuider el Vieno informis min, ke nia nova „Jubilea Libro“ tie staras en la legosalono de la Plansprachensammlung de ÖNB en Vieno. Ne necesas mendi la libron tie. Ghi chiam dum la malferma tempo de la biblioteko estas alirebla.

Posted in Vortrag, Berlin, Bibliotheko | Leave a comment

Somera Festo 2017

La afiŝo por la somera festo sur Esperanto-Platz (Placo) en Neukölln estas preta!

Merkredo. 20. Septembro

de 15 h

Ĝi memorigas, ke antaŭ 25 jaroj estis plantita la Zamenhof-kverko kaj kverkaj folioj estas la decida grafika elemento de la afiŝo.  Por por prini kaj kopii en PDF formato (720kB)

Estos informtablo pri Esperanto.

Rimakindas la granda nombro de muzikistoj el la Esperanto-medio:

  •  Jonny M., (Reggae)
  • „QuerBeet – Klezmer und mehr“
  • Hartmut Mittag
  • Alexander Danko

Pli fruaj informoj pri Esperantoplatz

Posted in Infostand, Fest, Konzert, Esperantoplatz | Leave a comment

Weinhengst, Hans († 1945 Berlin)

Indiko en la baptolibro de lia naskiĝloko Statzendorf  informas ke li mortis en milito »dum Majo 1945 en Berlin«.

El ENCIKLOPEDIO DE ESPERANTIO II-a VOLUMO K – Z

Österreichische Nationalbibliothek – Hans Weinhengst, 1940

Weinhengst (Vajnhengst) Johan, aŭstro-germano. Nask. 27 jun. 1904 en Kuffern. E-isto de 1920. Kunlaboris kun ALLE-estraro, kaj la loka grupo, gvidis kursojn. Estis sekr. de ISE. Verkis poemojn kaj rakontojn por SAT-organoj 1928-1932. De 1932 kunlaboris al „La Socialisto“.

En liaj poemoj la socialistaj pensoj estas vestitaj per poezia ĉarmo, en la rakontoj oni trovas bone pentritajn figurojn de la jungitaj sklavoj, kiuj ĝismorte tiras la jugon de la bienegoj kaj fabrikoj.

En 1934 aperis de li la originala romano „Tur- Strato 4“ (en la hungara eldonejo Verlag Literatura  Monda. represo de Hauptenthal Edition Iltis 1988).

Aperis en septembro 2017 libroforme la traduko al la germana lingvo, pri kiu prezentas »Libera Folio« sub la titolo »Tur-strato iĝis Turmstrasse« intervjuon kun tradukinto Christian Cimpa.

Courtinat skribis 1964 en »Historio de Esperanto«:

Rakonto pri la vivo de malriĉa familio en laborista kvartalo de Vieno. La rakonto estas tute malgaja. Ĝi ne plaĉas en la ordinara senco de l’ vorto sed ĝi estas tamen bona libro. La aŭtoro volas montri al li kia estas la vivo en la mallumaj anguloj de nia socio. Sed la aŭtoro ne proponas sian solvon de la problemo pro tio, la libro donas impreson de plena rezigno, malkuraĝo. Tamen ĝi estas vere serioze verkita kaj havas celon kaj sencon. La stilo estas bona.

Malplena Infanveturilo

 De Joachim Ringelnatz.

 

Infanveturilon ĉe l´ marostrand,
Apud kruta rokovand´
Promenante vidis mi.
Ne estis infano en ĝi.
Ankaŭ neniu hom´ en apud´
Sur vastaj lando kaj kaj maro.
Pupliteto sur herbaro;
Ligna ĉeval´ por infana lud´
En la veturilo. – Kaj fermita leter´.
Tre foren mi vidis sur la vasta eben´
De l´ maro, kiu sub mi en koler´
Kun brila disŝpruc´ sian forton rompis
Kaj ĉiam ree alondis, alrampis.
Jen ŝipo! De kiu haven´?
Kaj kien? Sed la afero
Ja tute ne gravis por mi.
Mi sentis nur, ke tie ĉi
Iu agis en malespero.

Esperante: Hans Weinhengst

El „La Socialisto“ N-ro 1     Wien, 1an de Januaro 1934    9a jaro  (paĝo 3)

Ĉi-numero estas la antaŭlasta antaŭ la malpermeso.

Posted in Lesung | 1 Comment

5-a Somera Festo sur la berlina Esperantoplaco

La 20-an de septembro 2017 de la 15-a ĝis 18-a horo ni invitas la kvinan fojon al somera festo sur la Esperantoplaco, kiun ni volas spertigi kiel verda oazo kaj loko de renkontiĝoj.

Apud la aranĝantoj Interkulturelles Theaterzentrum (Interkultura Teatra Centro), A-Z Hilfen Berlin (A-Z Helpoj Berlino) kaj Esperanto-Ligo Berlino kunaranĝas la feston:

Zamenhof-kverko kaj stelmozaiko sur la Esperantoplaco
Foto: Fritz Wollenberg

Quartiersmanagement Richardplatz Süd (Kvartala Manaĝado Richardplaco Sudo), Auxilium Klientenverwaltung (Auxilium Administrado de klientoj), Löwenzahn-Grundschule (Leontoda baza lernejo), Projekt: „Engagement für Umweltbewusstsein“ (Projekto „Engaĝo por media konscio) , AG Urban (Laborgrupo Urban), Projekt „Vorfahrt für Kinder“ (Projekto „Prioritato por infanoj“),  AWO-Jugendclub „Die Scheune“ (AWO-Junulara klubo „La grenejo”) kaj Katolika paroĥo Sankta Rikardo.

La ĉijara somera festo ĉefe estas influita de la Monda Tago de la Infano kun la moto “Al infanoj doni voĉon”, de la Eŭropa Semajno de Mobileco kaj de la 25-a naskiĝtago de la Zamenhof-kverko sur la Esperantoplaco.

Prepare al la festo interesuloj renkontiĝos la 12-an de septembro ekde 13-a horo por flegi kaj planti sur la Esperantoplaco kune kun kunlaborantoj de la projekto “Engaĝo por media konscio”.

La 20-an de septembro la preparaj laboroj por la festo sur la placo komenciĝos je la 12-a horo.

Je la 15-a h la malfermaj paroloj de la aranĝantoj estas la eko por sursceneja programo sur la stelmozaiko meze de la placo kaj por la evento “Parolu klartekston sub la Zamenhof-kverko!”, dum kiu civitanoj esprimas opiniojn pri la Esperantoplaco.

Al la sursceneja programo apartenas elpaŝoj de infanoj de la Leontoda lernejo  kaj de la Interkultura Teatra Centro ĉe la Esperantoplaco. Inter la muzikantoj elpaŝantaj  estas la rege-artisto Jonny M, kiu kantas esperante kaj germane.

Partoprenantaj projektoj sinprezentas ĉe standoj kaj sur la scenejo, invitas al participado kaj ludo, al komforta restado kun kafo, teo kaj kuko, al ŝarĝbicikla konkuro, al plantado, al kreiva aranĝado de butonpingloj kaj al pilkaj ludoj sur la najbara ludoplaco.

La Esperantoplaco, la pordego al la Bohemia vilaĝo kun la Comenia ĝardeno situas ĉe la kruciĝo de Schwarza-, Schudoma-, Braunschweiger stratoj proksime al la S-stacidomo Sonnenallee.

 

Interkulturelles Theaterzentrum Berlin

Tel: 030 33842219 /  E-Mail:

A-Z Hilfen Berlin gGmbH

Tel.: 030 63225130 / E-Mail:

Esperanto-Liga Berlin

Tel: 030 / 5106 2935 / E-Mail:

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Esperanto revuo de Meksiko

Ŝtata germana biblioteko en Berlin aĉetis Esperanto-revuon el Meksiko.

Estas atentigo el la blogo sub la titolo »Ein Leuchtturm für Esperanto« de la  »Ibero-Amerikanisches Institut«.

La Instituto estas parto de la Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK), al kiu ankaŭ apartenas la Staatsbibliothek zu Berlin (ŝtata biblioteko, slange StaBi) kun kolekto de historia Esperanto-literaturo.

Okaze de la Zamenhof-Jaro estis prezento de la kolekto en la ĵurnalo »Bibliotheksmagazin« (trifoje jare, senpage kaj elŝutebla (PDF) de la retpaĝo).

Eble menciindas ke ekzistas poemaro »Meksika Etoso« en Esperanto kaj la ĉina.

Jen komento de la aŭtoro mem:
“Kiom da poem-cikloj en la ĉina temas ĉefe pri Meksiko? Kiom en Esperanto? Ambaŭlingve devas temi pri tre malgranda numero.”

Recenzo: En [la pozeio de Peter Browne], troviĝas la magneto de la kvar dimensioj kaj la sesa senso, kaj tuŝeblaj estas sunluma spirito kaj spuroj surskribitaj sur tajfuno.

PaperCover. 137 pages. 2008. USA. 987-988-97558-4-3.

 

Posted in Bibliotheko, Geschichte | 1 Comment

Esperanto-kulturo en la Ŝtata Biblioteko Berlino – Legoprovaĵoj el la Jubileaj Libroj de EABB

La Ŝtata Biblioteko en Berlino la 26-an de julio ĉe fejsbuko atentigis pri la naskiĝtago de Esperanto kaj indikis pri la kontribuo de d-ro Ulrich Lins en sia Biblioteka Magazino 2/2017. Per tio la biblioteko envicigis sin en la mondvastajn agadojn por honorigo de la Esperanto-fondinto Ludoviko Lazaro Zamenhof, kiujn UNESCO iniciatis okaze de lia 100-a mortotago por 2017.

Por la 21-a de septembro 2017 de 18h15 ĝis 19h45 la Ŝtata Biblioteko invitos al metieja interparolado germanlingva kun Fritz Wollenberg, Esperanto-Ligo Berlino, en Schulungsraum im Lesesaal (instruĉambro en la legosalonego) de la domo Potsdamer Straße 33.

Temo: „Esperanto – lingvo entuziasmiga – Pri kulturo kaj historio de subtaksita mondlingvo“

Estos prezentataj kelkaj gravaĵoj kaj mirindaĵoj el la kulturo kaj historio de la lingvo kaj de la lingvokomunumo. Por tio estos uzataj Esperanto-publikaĵoj el la riĉa biblioteka stoko. Kiu fakte scias, ke la unua eldono de la „Fundamento de Esperanto“, eldonita en Parizo en 1905, estas legebla en la Ŝtata Biblioteko, ke la Enciklopedia vortaro esperanta-germana de la fondinto de terminologiscienco Eugen Wüster staras en la legosalonego Unter den Linden kaj ke la infanlibro de  Ottfried Preußler „La malgranda sorĉistino“ en Esperanto pruntepreneblas en la infanlibra fako, Westhafenstraße 1?

Dum la aranĝo la 21-an de septembro estos transdonita la nova dulingva (germana kaj Esperanto) Jubilea Libro de Esperanto-Asocio Berlino-Brandenburgio por 1903-2014 al la Ŝtata Biblioteko.

Legoprovaĵo el la nova Jubilea Libro de EABB de 2017

„ Esperanto – lingvo kaj kulturo en Berlino kaj Brandenburgio  – 111 jaroj“, eld. EABB, Red. Fritz Wollenberg, eldonejo Mondial – Novjorko, Berlino, 509 paĝoj, ĉirkaŭ 200 ilustraĵoj, ISBN 978-1-59569-340-2 (Usono)

 

5.5 Esperanto-Sammlungen / Esperanto-kolektoj

La „Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz“

(„Ŝtata Biblioteko en Berlino Prusa Kulturposedaĵo“)

prezentas sur sia retpaĝaro: … detale sian Esperanto-kolekton. Laŭ ĝi enestas pli ol 2.000 volumoj da literaturo pri Esperanto kaj planlingvoj, precipe tekstoj en Esperanto, en germana, franca kaj angla lingvoj (gazetoj, tekstkolektoj, kongresraportoj, monografioj kaj aktoj de Esperanto-unuiĝoj) kaj estas plene alirebligita en la Laŭtradicia Aferkatalogo (Esperanto-Sammlung). Signara parto: 17 ZZ 1 – 17 ZZ 2810.

Oni informas pri stoko de originalaj verkoj en Esperanto kaj tradukoj, aparte pri beletro, ekzemple tradukoj de klasikuloj de la monda literaturo (Goethe: Faŭsto; Shakespeare: Hamleto; Voltaire: Candide; Mickiewicz: Pan Tadeusz), kolektoj de fabeloj (fabeloj de la fratoj Grimm, Fabeloj el 1001 Noktoj), kaj verkoj pri unuopaj sciencaj fakoj kiel natursciencoj (ekz. terminologiaj vortaroj, nomenklaturoj), tekniko, medicino, ekonomio, historio, politiko, filologio, teologio, filozofio, muziko, arto kaj literaturo rilate al specifaj landoj kaj lokoj (ekz. vojaĝgvidiloj).

Literaturo rilate al Esperanto troveblas ankaŭ en „Alter Realkatalog“ („Malnova Reala Katalogo“) sub:

          Kunstsprachen (Artefaritaj lingvoj)

                    > Sprachen. Literaturen > Linguistik … > Kunstsprachen

                    Notationsbereich: V 8581 – V 8647/280

          Esperanto:

                    > Sprachen. Literaturen > Linguistik … > … > Esperanto

                    Notationsbereich: V 30540 – V 31398

Oni informas pri tio, ke ekde la fondo de Esperanto per Ludwig Lazar Zamenhof en 1887 la biblioteko kolektis la koncernan literaturon.

En la broŝuro “La Vendreda Klubo“, eldonita de Johannes Dietterle en 1921 ĉe Ferdinand Hirt & Sohn, Leipzig, estis publikigita inter la 11 origine en Esperanto verkitaj artikoloj ankaŭ la kontribuo de Elisabeth Wunderlich (1889-) „La ŝtata Saksa Esperanto-biblioteko“ (p. 100-102). Elisabeth Wunderlich estis la sekretariino de la Saksa Esperanto-Instituto (ekde 1923 Esperanto-Instituto por la Germana Regno). Ŝi priskribas la stokon de la instituto en 1921.

Legoprovaĵo el la Jubilea Libro de Esperanto-Ligo Berlino de 2006

„Esperanto – lingvo kaj kulturo en Berlino – 100 jaroj“ eld. ELB, red. Fritz Wollenberg, eldonejo Mondial – Novjorko, Berlino, 368 paĝoj, ISBN 978-1-59569-340-2 (Usono)

5.7. Esperanto-kolektaĵoj en Berlin (Esperanto-Sammlungen in Berlin)

Esperanto-kolekto en la Ŝtata Biblioteko

La biblioteko de la Esperanto-Instituto por la Germana Regno en Leipzig estis ofertita de ĝia lasta direktoro Albert Steche al la Prusa Ŝtata Biblioteko en Berlino, post kiam „Deutsche Bücherei“ … rezignis pri la oferto. La valora biblioteko ekestis en 1908, kiam fondiĝis en Dresden la Esperanto-Instituto por Saksujo.

Por Novembro 1936 estis planita la dissolviĝo de la instituto. La malpermeso de Esperanto-organizaĵoj jam validis depost Julio.

Pri la tuta afero ekzistas leteroj de la instituto en Leipzig kaj de la biblioteko en Berlin. 1800 volumoj kaj 72 revuoj en 268 volumoj kun katalogo estis senditaj en 25 kestoj al Berlin. En Decembro la biblioteko konfirmis la alvenon de la kestoj. 

En la 60-aj jaroj berlinaj geesperantistoj kiel Karl Maier kaj lia edzino Hedwig ordigis la librojn, purigis kaj katalogis ilin. Kelkajn novajn librojn el tiu tempo ili aldonis al la kolekto.

Artikolo el la „Berlina Informilo“ de septembro 1995:

Finfine: ŝtata zorgo pri Esperanto

Afabla bibliotekisto, post kelkmomenta medito (“esperanto-kolekto? ĉu? kie?”) kondukis min al ĝi, pli ĝuste, al ties katalogo. tiu katalogo troviĝas tute en la malantaŭo de la ĉambro de la Sistema katalogo, en loko, kie situas ankaŭ la aliaj apartaj kolektoj. tio signifas, ke la Esperanto-kolekto ne troviĝas en la ĝenerala katalogo.

ĝi okupas tri tirkestojn, ordigite kaj laŭ alfabeto kaj laŭ temoj, sed ne tro fidu la sisteman parton …

menciendas la franca monata gazeto “la pirato”. ĝi ekaperis en 1933 kaj en la kolekto troviĝas ĝis 1935. Ĝi estas tre sprita “gazeto por satiro, humoro kaj libereco…relative”, kiun ĉefredaktis raymond schwartz…

sebastiano hartviga

Noto: Aktuala priskribo de la Esperanto-kolekto en la  Ŝtata Biblioteko vidu: http://staatsbibliothek-berlin.de/sammlungen/galerie/?tx_sbbcollectionsbe_pi2%5Bdlink%5D=53

Posted in Vortrag, Berlin, Geschichte, Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Filmoj de la 102a UK

Ĉi tiu artikolo ne legeblas en Esperanto.

Posted in UK 2017 | Leave a comment

Eventoj 2017

Krom la regulaj eventoj, kiuj estas troveblaj en la kalendaro, estas en Berlin kaj la proksimeco kelkaj unikaj eventoj:.

Pliaj eventoj tutmonde estas en la  Kalendaro de eventoj por 2017

3. – 5. 8. – Haltejo Woodstock – Kostrzyn (PL)

25. – 28. 8. – 2a ABELO, Apud Berlina Esperanta LudadO

20.9. – Sommer-Fest Esperanto-Platz – Berlin (D)

22 – 24. 9. – ARKONES  32-a ARtaj KONfrontoj en ESperanto –  Poznań (PL)

10. – 12. 11. – Jahrestagung der Gesellschaft für Interlinguistik – Berlin  (D)

17. / 18. 11. – Spachmesse EXPOLINGUA – Berlin (D)

25. 11. –  Zamenhof-Festo – Berlin (D)

28. 12. – 4. 1. 18 – JES (Junulara Esperanto Semajno) – Szczecin (PL)

Pliaj ofertoj por festi la novan jaron

27. 12. – 3. 1. 18 – LUMINESK  – Haltern am See inter Essen kaj Münster (D)

27. 12. – 3. 1. 18 – NR (Novjara Renkontiĝo) – Saarbrücken (D)

 

Posted in Art der Veranstaltung, Berlin, Kiezspinne | 1 Comment

Naskiĝtago Hildegard Stolpe

La 25-an de junio Hildegard Stolpe, kiu dum multaj jaroj estis membro de Esperanto-Ligo Berlin, plenumos sian 96-an vivojaron. Longan tempon ŝi gvidis la konatan Esperanto-grupon «Kompreno», kiu ĝis sia fino regule kunvenis en la kafejo Kammann en la kvartalo Charlottenburg. Hildegard Stolpe estis plurfoje honorita pro pluraj jardekoj da engaĝiĝo en la profesia kaj honorofica agado, interalie per la Federacia Meritkruco.

Esperanto-Ligo Berlin kaj la berlina esperantistaro elkore gratulas al ŝi okaze de ŝia unika jubileo

Posted in Geschichte | 1 Comment