Grupo Moser kun nova programo

All-focus

 

 

Posted in Gruppen, Senioren, Kurso, Anfänger | Tagged , , | Leave a comment

Konstanz und Volapük: Menade bal – püki bal

Dum Somero 2020 Hans Moser vizitis en Konstanz sian filon Markus, kiu naskiĝis en Berlino kaj estas “denaska Esperantisto”. Li kunportis  kopion de la menukarto el la restoracia en la hotelo Volapük.

La hotelo troviĝas 5 km de la urbocentro kaj (Im Loh 14, Litzelstetten, 78465 Konstanz) proksime al la flor-insulo Mainau. Markus Moser nutras la papiliojn tie.

Pliaj fotoj de la retejo volapuek.de

 

Temas  probable pri la sola hotelo en la mondo kun ĉi tiu nomo, dum estas deko da hoteloj kun la nomo “Esperanto”.

Bonvenon al la Volapuka restoracio

“Menade bal – püki bal” – Unu homa lingvo.

Memore al Prelato Johann Martin Schleyer (1831-1912)

Laŭ lia biografio (1856), Schleyer laboris en diversaj parohxoj en la ĉefepiskopujo Freiburg antaŭ ol li ricevis sian unuan propran parohxon proksime de Meßkirch en 1867. Dum tiu tempo li jam aperis kun siaj propraj poemoj, kiuj alportis al li certan reputacion kaj certigis lokon en nuntempaj literaturaj historioj kaj antologioj: Philatetes (1864), Amo en cent formoj (1873), kaj multe pli.

Poste okazis decida turnopunkto en la vivo de Schleyer.

Post reveno de vojaĝo al Italio (kun privata aŭdienco de Pio la 9-a) en printempo 1875, Schleyer havis problemojn pro eldiro en prediko (estis la tempo de la Kulturkampf) kaj devis pasigi kvar monatojn en Rastatt en la malliberejo.

Post lia liberigo li transprenis la postenon de pastro en Litzelstetten, kie li trovis multe da libertempo por siaj poemoj kaj la daŭrigo de siaj lingvaj studoj. Dum ĉi tiu tempo aperis la revuo “Sionsharfe”, monata gazeto por katolika poezio. Ne mirinde, ke Schleyer utiligis ĉi tiun revuon por lanĉi sian mondlingvan projekton VOLAPÜK, kies disvolviĝon – kiel taglibraj enskriboj konfirmas – li komencis la 31an de marto 1879. Lia famo kiel poeto cedas lokon al tiu de la inventinto de mondaj lingvoj, kiu restos en konversacio preskaŭ du jardekojn, ĝis kiam fine de la jarcento ĝi fariĝos pli kaj pli trankvila pri Volapuko kaj Schleyer estos forgesita.

Li pasigas la lastajn jarojn de sia vivo en sia domo en Konstanz (Schottenstrasse), kiun li nomis “Weltsprache-Zentralbüro” (Mondlingva centra oficejo) en la glora tempo de VOLAPÜK kaj de kie li dissendis sian Weltspracheblatt (ĝis 1908), lernolibrojn kaj vortarojn, religian poezion kaj poezion.

Tiel VOLAPÜK fariĝis la plej konata kaj plej grava antaŭulo de ESPERANTO, kiun la juda okulisto Dr. Lazaro Zamenhof kreis. Fakte, ESPERANTO (centjara jubileo en 1987) estas la sola planlingvo, kiu praktike pruvis sin aplikeblecon dum tiel longa tempo. Ĝi regis tiom, kiom ĝi sukcesis travivi la tempestojn kaj fariĝi miniatura modelo por efika solvo al la lingva problemo.

La memoro de Johann Martin Schleyer (li estis praonklo de Hanns Martin Schleyer, la prezidanto de dungista asocio, murdita en 1977) neniam estingiĝis en sia pli proksima hejmo.

En Konstanz, Litzelstetten kaj Oberlauda (loko de naskiĝo) stratoj portas lian nomon. Memortabuloj memorigas lin en Konstanzer Schottenstraße kaj en la pastrejo Litzelstetter.

Kaj kompreneble la HOTELO VOLAPÜK.

La planlingvoj Volapuko kaj Esperanto en Konstanz

ISBN 978-3-86628-357-2.

Geschichte und lokale Ereignisse / Hans-Dieter Kuhn. – 1. Aufl. – Konstanz : Hartung-Gorre, 2010. – 132 S. : Ill. ; 22 cm. – (Heg­au-Bibliothek ; 145). – ISBN 978-3-86628-357-2 : EUR 14.80

Pri la libro ekzistas recenzo de Reinhard Hauptenthal (Bv. rigardi en la germana versio)

Germana Esperanto-Libroservo transprenis partojn el la priskribo de la eldonejo. Hartung-Gorre Verlag en Konstanco skribas:

Post pluraj malsukcesaj provoj krei mondlingvon en la Klerisma Epoko kaj en la 19-a jarcento Johann Martin Schleyer, la pastoro de Litzelstettern  sukcesis elpensi la unuan mondlingvon Volapük en la jaro 1879. Unue la sukceso de la lingvo estis tre esperiga, sed post kelkaj jaroj kritikantoj elpensis sugestojn por plibonigoj, kaj kiel pli facila konkurenca lingvo Esperanto kreskis. Volapük malaperis post du jardekoj. Esperanto persistis ĝis hodiaŭ, kvankam la lingvo ne iĝis deviga mondlingvo. Krom koncizaj priskriboj pri la evoluo de la du lingvoj, la aŭtoro priskribas la multnombrajn, antaŭe neesploritajn eventojn, kiuj okazis en Konstanz kaj ĉirkaŭa regiono. Li metas ĉi tiujn en la kuntekston de ĝenerala kaj regiona historio. Unu el la fokusoj estas la laboro de Schleyer en Konstanz en la kampo de la mondlingvo, alia estas la prezento de la kultura evoluo de la urbo dum la okupado post la dua mondmilito lige kun la multaj eventoj de la esperantistoj. Post intensa esplorado, la aŭtoro kompilis multajn antaŭe nekonatajn detalojn. Faktoj de lastatempaj tempoj ĝis nun estas ankaŭ detale pritraktataj, kiel B. la malgranda Esperanto-centro en Hegau, kiu estis Stockach en la 1980/90-aj jaroj, kaj la fondo de la hodiaŭa Esperanto-grupo en Konstanco. La apendico enhavas kronologian superrigardon kaj bibliografion.

 • Ekzistas librorecenzo de Franz Hofmann en la jarlibro HEGAU de la Hegau-Geschichtsverein, Volumo 71, 2014, pp 303-304, multe malpli kritika ol la recenzo de Hauptenthal.

La “Planlingvoj Volapuko kaj Esperanto en Konstanco” estas do ampleksa traktado, kiu lasas nenion dezirindan kaj estas krome – tio ne estas kompreneble – facile legebla. Se vi interesiĝas pri la temo, nepre devas legi la libron. Kvankam la recenzisto iom skeptikas, ĉu Esperanto iam staros kiel mondlingvo, ĉi tiu recenzo devas finiĝi per la samaj vortoj, per kiuj Hans-Dieter Kuhn finis sian libron: “Vivu Esperanto!”

En la listo de grupoj en Baden-Virtembergo estas adreso en Konstanz:

 1. 78459 Konstanca
 2. Esperanto-grupo Konstanz
 3. Kurso ĉiun mardon kaj kunvenon ĉiun sabaton
 4. Irmtraud Bengsch
 5. 07531/61094
 6. Lasta ĝisdatigo: 2013-01-03

125a datreveno de Esperanto en Konstanco

La naskiĝtago de la planlingvo Esperanto (1887-2012), kiun la Esperanto-Asocio Baden-Virtembergo festis la 28-an de aprilo 2012 en la Kolping-Domo en Konstanco, fariĝis feliĉa festo.

Kompleta artikolo kaj fotoj de Esperanto-Tag Baden-Virtembergo 2012 en la foto-galerio.

La evento ankaŭ estis menciita en la loka gazetaro:

Festado de la naskiĝtago de la lingvo Esperanto
Avizo pri evento en Südkurier, la 23-an de aprilo 2012
“Esperanto konektas multajn naciojn”
Intervjuo kun Imtraud Bengsch en Südkurier, la 28-an de aprilo 2012

Verlauf
Gespeichert

Recenzo de libro de Reinhard Haupenthal.

 

 

Posted in Neuigkeiten | Leave a comment

Aŭtuno Trautenaustrato

Posted in Zamenhoffest, Senioren, Kurso | Tagged | Leave a comment

Interlingvistiko Poznano, Programo 17a/18a sept. 2020

5-a Interlingvistika Simpozio en UAM – virtuala kun koncerto

Etnolingvistika Instituto, Novfilologia Fakultato, Adam Mickiewicz Universitato en Poznano, Pollando

GEA-prezidanto Ulrich Brandenburg, Anna Striganova kaj Dmitri Ŝevĉenko

En Berlino la Simpozio estas spertebla sur granda ekrano en Esperanto-Laden, Katzbachstrasse 25 (Kreuzberg)  de 16:00 ĝis la fino

 • Jaŭde 17a de septembro
 • Vendrede 18a de septembro

La organizantoj petas respekti la regulojn pri higieno en la ejo kaj kunporti maskon!

 

Vendrede ekde 18:45 koncerto de la pola kantistino Suzana Kornicka. Ŝi estas konata en Berlin de la Zamenhof-Festo 2017 kaj de Arkones.

Pliaj informoj en la antaŭa raporto: Interlingvistiko senpage en Poznan

Dum la publika prezento okazas la jenaj prelegoj en Esperanto:

Ĉiu prelego havos 30 minutojn inkludante 10 minutojn por diskuto. Prelegoj PDF kaj resumoj (100 pagxoj PDF)

Ĵaŭdo, 17. 9, Donnerstag 17, 9.
16:00-16:30

Maciej St. Ziqba

Interlingvoj de Orienta kaj Suda Azio: la sanskrita kaj la palia lingvoj Interlinguen in Ost- und Südasien: Sanskrit und Palia
16:30-17:00

Vera Barandovska-Frank

Pri „Lingua Franca” Über „Lingua Franca”
17:00-17:30

Klaus Schubert

Strebo al interkultureco en universalaj lingvoj de la 17-a ĝis la 19-a jarcentoj Das Streben nach Interkulturalität in den Universalsprachen des 19. Jahrhunderts
17:30-18:00 Paŭzo Pause
18:00-19:00 Diskuto Diskussion
Vendredo, 18. 9. Freitag, 18. 19.
15:30-16:00

Natalia Dankova

Narratives in Spoken Esperanto Sinnstiftende Erzählungen in Esperanto
16:00-16:30

Federico Gobbo

Do Esperanto families foster Europeanization? A pilot case study Fördern Esperanto-Familien die Europisierung? Eine Pilotstudie
16:30-17:00

Emerson Werneck

Denaskismo en Brazilo – speciala dulingvismo en perspektivo Esperanto-Muttersprachler in Brasilien – Perspektive einer speziellen Zweisprachigekeit
17:00-17:30

Orlando Raola

Sociaj transformiĝoj en Orienta Eŭropo (1989-1993) tra la lenso de Esperantaj korespondado kaj publikigaĵoj Soziale Wandlungen in Osteuropa (1989-1993) durch die Linse von Esperanto-Briefwechsel und Veröffentlichungen
17:30-18:00 Paŭzo Pause
18:00-18:45 Fermo Ende
Koncerto / Concert / Koncert: Suzana Kornicka

 

Posted in virtueller Kongress, Poznań, Konzert | Leave a comment

Interlingvistiko senpage en Poznan

5-a Interlingvistika Simpozio en UAM – virtuala kun koncerto

La Interlingvistikaj Studoj (Etnolingvistika Instituto, Novfilologia Fakultato, Adam Mickiewicz Universitato en Poznano, Pollando) organizas sian kvinan internacian interlingvistikan simpozion inter 17-18.09.2020 en Poznano en virtuala formo.

La ĉefa temo:

Rolo de lingvoj en interkultura komunikado

Limdato por aliĝoj sen prelego: 15.09.2020 – Ne estas konferenca aliĝkotizo.

Aliĝo kaj demandoj al la adreso:

Tri diskutrondoj pri la temoj:

Interkultura komunikado: ĉu la angla, ĉu eo, ĉu multlingveco kun interpreto/tradukado – diversaj scenaro Lingvopolitiko: en plurlingvaj ŝtatoj, en EU, lingvaj rajtoj Interkultureco en lingvoinstruado: Instruado de interkulturaj valoroj, interkultura pragmatiko
Ilona Koutny Federico Gobbo Duncan Charters

10  – 18 h

 

Ĉiu prelego havos 30 minutojn inkludante 10 minutojn por diskuto. Prelegoj PDF kaj resumoj (100 pagxoj PDF)

Vendrede post la fermo de la simpozio estas planata trilingva koncerto.

 

 

 

Posted in Interlinguistik, Poznań, Konzert, Polen, Termin | 1 Comment

Heroldo pri forgesita judeco


Sur la titolpaĝo de la numero 2312 – Heroldo de Esperanto estis fondita en 1920 kaj aperis en la 1920aj jaroj semajne.

Mendebla kontraŭ 1 € por numero ĉe:

Kontonumero: IBAN: CH63 09000000230029218

Reta versio ne ekzistas. La unuopaj numeroj estas senditaj kiel PDF-datumoj en Formato A3, kiu egalas al la gazeta formato de la komenco en 1920.

Pri la historio en Wikipedia en Esperanto kaj  angle

Pri la lastatempa historio  (1996 – jetzt) estas informo de la nuna eldonanto.

Posted in Bialystok | Tagged , , , | Leave a comment

Berlinanoj en Novjorko kaj la Viruso

En la revuo “kulturnews” de julio-aŭgusto 2020, Ingo Knechtel de la redakta teamo intervjuis diversajn artistojn el la tuta mondo kun kiuj la “kulturring e.V.” kiel eldonisto  delonge estas konektita.

Ulrich Becker kaj Uday Dhar raportas el Novjorko (Usono).

Ekde la komenco de la Krono-krizo, ne multe ŝanĝiĝis en nia profesia vivo. Ni ambaŭ estis sendependaj de longe kaj havis niajn laborejojn ĉe la hejma komputilo aŭ en studio en la sudo de Manhatano.
Novjorko rapide fariĝis unu el la plej malfacilaj urboj de la mondo, kaj ni baldaŭ devis resti hejme kaj nur rajtas iri butikumi, vidi la kuraciston kaj apotekon kaj fari individuan taŭgecon trejnadon en la freŝa aero.

Nia enlanda historiisto Fritz Wollenberg atentigis, ke Ingo Knechtel estis unu el la fondintoj de la eldonejo »Mondial« en Lichtenberg. Li ankaŭ faris la fotojn por la broŝuro “Berlino por turistoj”. La broŝuro estis eldonita de Mondial-Verlag por la Universala Kongreso de Esperanto (UK) en 1999 en Berlino.

Uday Dhar faris la ilustraĵojn por la esperanta traduko de “Faust” de Goethe, eldonita en 1999 de Mondial-Verlag.

La profesia sendependeco de Ulrich delonge koncentriĝis al tri
kampoj: tradukado el la angla al la germana, grafika desegno (kiun li profesiigis ekde sia laboro en Kultur News) kaj eldonado en sia malgranda eldonejo Mondial, en kiu li ĉefe eldonas literaturon en kaj pri Esperanto. Lia fascino por la internacia lingvo Esperanto jam komenciĝis meze de la 1970-aj jaroj – tiutempe li kultivis ĝin en kulturligo, kie li ankaŭ estis dungita en la Esperanto-fako dum kelkaj jaroj antaŭ kaj dum la falo de la Muro.

Kun la ekapero de la Krono-krizo, la ordo-situacio por tradukoj kaj grafika desegno malboniĝis ĉirkaŭ 40%, sed li pli koncentriĝas al eldonista agado en sia malgranda eldonejo, kiu fariĝis unu el la ĉefaj Esperanto-eldonejoj en la mondo dum la pasintaj jardekoj. La kontaktoj kun esperantistoj el la tuta mondo estas ankaŭ tio, kio instigas lin ne rezigni malgraŭ la komplika situacio. Bedaŭrinde li perdis plurajn el siaj pli maljunaj verkistoj pro la viruso dum la pasintaj du monatoj: du italojn kaj unu anglon.

Poemo el la aktuala numero de “Beletra Almanako”

En la lasta numero de la internacia literatura revuo “Beletra Almanako“, kiun li eldonis kun ĉefartikolo el kvin landoj ekde 2007, nekrologoj amasiĝas, sed ankaŭ novaj tekstoj – prozo kaj poezio – kreive traktas la vivon en tempoj de la viruso. Por almenaŭ kompensi siajn financajn perdojn, Ulrich donas ankaŭ germanajn lecionojn rete al usonanoj […] La nuligo de nia vojaĝo al Germanio planita por la fino de majo estis efektive la plej malfacila afero por ni.

Ili intencis viziti la patrinon de Ulrich en Saksio kaj aliajn parencojn, kaj vidi iamajn kolegojn de Kulturring kaj aliajn amikojn. Flugoj, trajnbiletoj kaj hoteloj estis rezervitaj kaj parte pagitaj. Ili restas optimismaj, ke la vojaĝo al Italio povas okazi fine de septembro, kiam Ulrich deziras renkonti sian filinon en Umbrio.

Uday Dhar ankaŭ malkaŝas personajn detalojn pri la rilato.

Ni renkontiĝis en Berlino komence de la 1990-aj jaroj: Ulrich estis
projektestro (kaj projektisto de Kultur News) dungita de Kulturring, Uday laboris kiel arkitekto kaj libera artisto en Berlino – liaj desegnaĵoj kaj pentraĵoj estis ekspoziciitaj en 1993 en la klubo “7 Raben” en Köpenick kaj en 1994 en la galerio “Ost-Art” en Lichtenberg. Ni loĝas kune en Novjorko ekde 1999. Ni geedziĝis en 2018.

Retejo de Ulrich Becker kun bibliografio

Mondial kun Esperanto-fako

Mondial ankaŭ eldonis la dokumentaron por la Esperanto-datreveno en Berlino.

“Esperanto – Lingvo kaj Kulturo en Berlino kaj Brandenburgio – 111 Jaroj”, Ed. EVBB, Red. Fritz Wollenberg, Verlag Mondial – Novjorko, Berlino, 509 paĝoj, ĉirkaŭ 200 ilustraĵoj, ISBN 978-1-59569-340-2 ( USONO)

Posted in Berlin, Lichtenberg | Tagged , | Leave a comment

Esperanto science 2020

Internacia Kongresa Universitato

Dokumentado de la prelegoj: senpage elŝutebla (8 MB)

Multaj el la kontribuantoj havas rilaton al Berlino

 • IKU / AIS 1 – Grant Goodall – Alproprigo de dua lingvo: Ĉu ebla post la infanaĝo?
 • IKU / AIS 2 – François Lo Jacomo – La ora nombro
 • IKU 3 – Geoffrey Greatrex – Romianoj kaj persoj en la malfrua antikvo: milito, arto kaj kulturo
 • IKU 4 – Pascal Dubourg Glatigny – Esperanto kaj la Dua Mondmilito: postmemora aliro al transnaciaj rakontoj
 • IKU 5 – Javier Alcalde – Geopolitiko, remalkovrita fako
 • IKU 6 – Keyhan Sayadpour Zanjani – Genetiko kaj Koro
 • IKU 7 – Carlos Spinola – Veturado tra la interplaneda spaco
  Scienca Kafejo

Redakcio:  Anna Striganova, Dmitrij Ŝevĉenko und Amri Wandel erstellt.

Natalie varbas 2017 sur Potsdamer Platz por  Grésillon

La matematikisto François Lo Jacomo vojaĝis en 2017 per noktotrajno al Moskvo, kie li aliĝis al karavano tra siberio al la UK en Seulo. Akompanis lin Natalie Kesler, kiu varbis por la  Esperanto-kastelo Grésillon.

La historiisto Pascal Dubourg Glatigny esploris ekde 2008 en Berlino en Centre Marc Bloch de  Humboldt-Universitato kaj intertempe estas porfesoro en Parizo. Berlinanoj konas lin kaj la kardiologon  Keyhan Sayadpour Zanjani pro partopreno en  Esperanto plenbuŝe, dato je la fino de ĉiu monato.

Ankaŭ Anna und Dmitrij estis en 2019 foje en  Berlino survoje de Moskvo al Roterdamo, kie ili redaktas  la  »Revuon Esperanto« erstellen. Ili prezenstis sian laboron kaj prelegis en  Literarischen Picknick en Zamenhofparko.

Posted in Plenbuŝe, Geschichte, Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Rudolf Sprotte † 1920

La berlina Esperantisto Rudolf Sprotte mortis en la jaro 1920 pro gripo. Estas nur mallonga mencio sen mortodato kaj kun malĝustas antaŭnomo en la Esperanto-gazetaro. La mencio en Enciklopedio de Esperanto ne estas multe pli detala:

Rudolf SPROTTE [ŝprote] estis germana esperantisto. Li estis aŭtoro de Aoro, sistemo de internacia stenografio (germana, rusa, hispana, 1908) propagandita antaŭ la unua mondmilito. Li tradukis Esperanto-lernolibron de Michael Becker kaj Émile Grosjean-Maupin al la germana (Praktisches Esperanto-Lehrbuch, Paris 1910).

Li lernis Esperanton en Charlottenburg kaj aktivis en la berlina grupo.

Li lernis, malkutime komence de la 20a jacento, la araban lingvon kaj komencis traduki la Koranon.

La literatura suplemento de la »Germana Esperantisto« publikis la suratojn 104, 107, 109, 110 und 112 en numero 11 de novembro 1909. Jaron pli frue estis la pli populara Unus Surato.

La Unua Surato: „La Malfermo de l’ Korano

Pro la nomo de l’ indulgema kaj malsevera Dio!

Laŭdo estu al Dio, la majstro de l’ mondoj,

 1. la indulgema, malsevera,
 2. reĝo en la tago de l’ juĝo!
 3. Al vi servu ni, kaj al vi ni preĝu,
 4. ke vi konduku nin en la ĝusta vojo,
 5. en la vojo de tiuj, al kiuj vi afablas,
 6. kaj nek de tiuj, al kiuj vi koleras, nek de l’ erarulo!

Sed lin ne restis en Charlottenburg, sed komencis migradon, kiu gvidis lin al Parizo, Londono, Gibraltaro kaj finfine al Bagdado. De Gibraltaro li demadis pri adresoj de islamaj Esperantistoj.

Vizito en Londono

Dum vespero en la londona klubo li surprizis per siaj variaj talentoj:

La vizitanto de la vespero estis S-ro Rudolf Sprotte, el Germanujo originale, sed nun Parizano. Ni petis, ke li kantu, sed ni tute ne sciis, kian mirindan aron da kantoj li posedas. Sen ia helpo de fortepiano, li kantis en itala, pola, franca, maŭra, araba kaj germana lingvoj, ĉiam kun kelkaj vortoj de klarigo, kaj ĉe kelkaj kun esperanta traduko, farita de li mem. Sajnas, ke S-ro Sprotte, kvankam nur juna homo, multe vojaĝis, kaj studis, inter aliajn aferojn, la kantojn de la diversaj popoloj. La sekvintan vendredon li konsentis fari paroladon pri siaj vojaĝoj. La rakonto estis plena de tre amuzaj anekdotoj, kaj pri liaj renkontiĝoj kun ĉiulandaj Esperantistoj. Krom lingvisto, S-ro Sprotte estas evidente ankaŭ antropologo, kaj entute ĉiuj tre guis lian instruan parolon. Ciuj — ĉar li parolis tiel bele, ke ĉiu persono en la ĉambro povis kompreni ĉiun vorton, kaj lia stilo, eĉ ĉe flua parolado, estis klasika.

Nova adreso: Bagdad

Sub la titolo »Esperanto en Turka Azio« The British Esperantist de la jaro 1911 menciis:

Ni ricevis de nia vagegema amiko, S-ro Rudolf Sprotte, “La Longulo,” nun definitive loĝiĝinta en Bagdad, interesan leteron kun peto publikigi la jenon :— BAGDAD, “MAISON ESPERANTO,” 30 Sepi., 1911 “

En Bagdad proksimume 50 junuloj, el diversaj nacioj, decidis fondi Esperanto-Societon kaj, samtempe, Esp.— Bibliotekon. Sed bedaŭrinde, en ĉi tiu urbo eĉ unu librovendisto ankoraŭ ne ekzistas! Kaj ĉiu mendo al Eŭropo bezonas 7 semajnoĵn, ĝis respondo venas. Pro tio, kaj pro la financa stato de nia naskiĝanta Societo, ni adresas al la tuta samideanaro la peton: se Vi posedas z’ajn esperant-lingvaĵ0jn ——ĉu propagandilojn aŭ lernolibrojn en ia lingvo ajn, ĉu librojn aŭ gazetojn—-— kies fordono ne malutilus Vin, d0 bonvolu ilin sendi por nia biblioteko al jena adreso : S-ro Lim’, Meiwn Espcmnto, Bagdad. Samtempe ni petas. ke oni bonvo1u sendi ankaŭ librojn nacilingvaj (ĉefe en angla, franca, germana, itala lingvoj), ekz. romanojn, poeziojn, teatraĵojn, sCiencaĵojn, lernolibrojn de fremdaj lingvoj, lernejmlibrojn, k.t.p , k.t.p., k.t.p., ĉar en Bagdad ĝis nun ne ekzistas publika biblioteko, kaj ni Esperantistoj volas esti tiuj, kiuj ĝin fondos kun 13. nomo “ Internacia Biblioteko Publika de Bagdad,” kaj ĝia monproĥto per librodispruntado servos sole la plifortigon de la Esp.—movado en nia urbo kaj regiono. }am ni prosperadas ; se Vi helpos nin, ni prosperadegos. Al ĉiu sendonto tutkore ni dankas ! “

En Bagdad ekde 1912 delegio de UEA estis Raoul Leòr kaj laŭ la jarlibro de U.E.A. de la jaro 1914 li havis la adreson Sejd Sultan Ali,1

Rund um die Welt, 1912 Seite 6

La peto pri varba-kaj instrua materialo pri Esperanto kaj fremdlingva literauro ankaŭ aperis 1912 germanlingve en la revuo »Rund um die Welt«.

Simila alvoko en la »Revuo Esperanto« de 1913 montris abundan liston de varoj, pri kiuj estis bezono en Bagdado:

sukero, papero, armiloj, fajenco, malkara fenestra vitro, emajlaĵoj, malkaraj bicikloj, kotonaĵoj, silkaĵoj, pluŝoj, stano, konservaj manĝaĵoj, brulalkoholo, tendoj, kovriloj, ŝtofoj, ĉemizoj, trikotaĵoj, kravatoj, ŝelkoj, ŝtrumpoj, poŝtukoj, ĉampano, vinoj, bieroj kaj likvoroj, petrolgas-kuiriloj, petrolmotoroj, kudriloj, fadenaĵoj, butonoj, malkaraj puntoj kaj rubandoj, alumetoj, sapoj, parfumaĵoj, malkaraj horloĝoj arĝentaj kaj alimetalaj, skribmaŝinoj (se eble por araba kaj turka lingvoj)

Ni petas proponon kun nur C. i. f. prezoj; sciigojn prikreditajn pri Bagdado kaj Mezopotamio ni plej diskrete plenumas. — Leòr & Co.

Neniu estas konata pri la sukceso de la alvoko, ĉar la komenco de la Unua Mondmilito en somero 1914 interromis la pacan komercon. La Osmana Imperio decidis batali sur la flanko de Germanio.

Surpriza vizito en Berlin

En la mezo de Unua Mondmilito Sprotte reaperis en Berlino. En »Germana Esperantisto« de  dezembro estis mencio pri grupvespero:

Berlin — E-Gruparo. La 13. IX. okazis en „Rothes Haus“, Nollendorfplatz 3, tre bonvizitata adiaŭa kunveno. S-ro supera instruistro Sprotte, reironte Bagdad’on, parolis i. a. pri sia E-istigo. Ankaŭ s-ro Döring, P de la Königsberga Grupo, ĉeestis kaj faris E-paroIadon. S-ro Wagenführ varbis adeptojn por la nove fondirestis ta „Frybund“ estiĝinta per la iniciato de nia fervora samideano Dro Kliemke, aŭtoro de „Fürsten ohne Krone“. La propono estis aprobe akceptata, kaj s-ro Dro Rumpel iĝis P. 

La reveno al Bagdado restis pura  revo, ĉar la britoj okupis  la tutan mespotamion en la jaro 1917 kaj ne pretis lasi de la surtera vojo al Barato.

Posted in Geschichte | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Vituala somero 2020

Virtuala Kongreso de Esperanto

UK en Bonaero 2014

La Virtuala Kongreso (VK) okazos kadre kaj kulmine de la Monda Festivalo de Esperanto (MondaFest’ 2020), inter la 1-a kaj 8-a de aŭgusto 2020. Kiel aludas ĝia nomo, dato kaj daŭro, la VK estas omaĝo al la Universala Kongreso (UK), kiu en 2020 ne okazis pro la kronvirusa pandemio.[1]

Konsisto

VK ofertas virtualan aliron al esencaj programeroj de UK kaj donas okazon por enkonduko de novaj ideoj. La VK estas senpaga por individuaj membroj de Universala Esperanto-Asocio. Ankaŭ ne-membroj de UEA povas partopreni, sed kontraŭ simbola kotizo. VK utiligos teknikajn avantaĝojn por strebi rekrei la etoson de UK, kiel libera babilejo, renkontiĝaj ĉambroj, disdividiĝo en malgrandajn diskutgrupojn kaj menuon de prelegoj.

Programo

La VK-programo estas planita por havi unu ĉefan programon, kiu daŭros averaĝe po ses horoj tage (12:00-18:00 UTC), por ebligi al esperantistoj de ĉiuj landoj kaj horzonoj laŭdezire partopreni la tutan programon. Aldone, ĉiuj prelegoj disponeblos al aliĝintoj por posta spektado.

La VK-programo enhavos kelkajn el la tradiciaj elementoj de la UK, kiel la prelegoj de la Internacia Kongresa Universitato kaj la Scienca Kafejo[2]. La IKU-libro, kun la tekstoj de la prelegoj, haveblos elektronike kaj senpage. Aliaj tradiciaj UK-programeroj, kiuj okazos virtuale kadre de la VK, estas la Tago de Lernado, la publika kunveno de la Akademio de Esperanto, Estraro de UEA respondas kaj la Aŭkcio.

Ne mankos specialaj programeroj kiel la Bankedo, kiun anstataŭos virtuala prezentado de naciaj pladoj el la tuta mondo, kaj la Internacia Vespero, kiu nomiĝos “Internacia Arta Aranĝo”. Ankaŭ la Ekskursa Tago okazos virtuale, tiel ke oni povos elekti ekskursojn al pluraj famaj turismaĵoj de la mondo, kun lokaj esperantistaj ĉiĉeronoj.

Referencoj

 1. Laŭ la Gazetara Komuniko de UEA n-ro 885 de la 16a de junio 2020.
 2. Resumoj estas videblaj en la IKU-paĝo

Vidu ankaŭ

Eksteraj ligiloj

 

La konkurso okazos en du sesioj:

  • elimina sesio: malferma al ĉiuj partoprenantoj, ĝi okazos ĵaŭdon, la 30-an de julio, 11:00-16:00 UTC.
  • fina sesio: la kvin plej elstaraj konkursantoj revenos sur la virtualan scenejon denove merkredon, la 5-an de aŭgusto, de la 15:00 ĝis la 16:00 UTC, por decidi la tri premiotojn.

La konkurso estas malferma al la partopreno de gejunuloj en TEJO-aĝo kiuj aliĝis al la kongreso. Partopreno estos senpaga, sed la kandidatoj devos skribe anonci sin minimume unu tagon antaŭ la elimina rondo al la estrarano pri kulturo Orlando Raola, kiu kunorganizas la eventon (<>oraola</>@gmail.com).

La partoprenantoj de la Oratora Konkurso devas elekti unu el la jenaj temoj:

  • Kiam mi estis infano, mia plej kara revo estis…
  • Mi neniam komprenis kial …
  • Mia plej rimarkinda sperto pri virtualaj eventoj estas…

La parolado daŭros ĝis 10 minutoj, en la Internacia Lingvo Esperanto. La kandidatoj devas paroli libere, sen anticipe skribita teksto, sed ili povas uzi memorigajn notojn. La paroladojn oni taksos el vidpunktoj enhava, lingva kaj stila, kaj laŭ la ĝenerala sinteno de la kandidato kiel oratoro.

La juĝkomisiono ĉi jare konsistas el: Giridhar Rao (prezidanto), Mark Giraud (membro), Leandro Abrahão (membro kaj teknika prizorganto) kaj Duncan Charters (anstataŭanto).

El Gazetaraj Komunikoj

Montreale, virtuale: Kanado en la Virtuala Kongreso de Esperanto (VK) kaj MondaFest’ 2020
Gazetaraj Komunikoj n-ro 895 (2020-07-23)

Programo de la Virtuala Kongreso de Esperanto: unua rigardo
Gazetaraj Komunikoj n-ro 894 (2020-07-16)

Alvoko por la Oratora Konkurso kadre de la Virtuala Kongreso – MondaFest’ 2020
Gazetaraj Komunikoj n-ro 893 (2020-07-14)

Virtuala Kongreso de Esperanto: jam eblas rete aliĝi, senpage por UEA-membroj, ĝis la 26-a de julio
Gazetaraj Komunikoj n-ro 890 (2020-06-27)

MondaFest’ 2020: Por la Virtuala Kongreso Individuaj Membroj de UEA aliĝos senpage

Posted in UK2020, virtueller Kongress, Konzert | Leave a comment