Danziger50 programo 2016 nov/dec

Jen la la temoj de la aktualaj aranĝoj de la Esperanto-fakgrupo en danziger50:

12a de septembro 2016, 19h30
„La inventado de la komputilo“ – prelego de prof. Christoph Knabe
Li prilumos la tiutempajn kondiĉojn, bazajn teknikajn konceptojn kaj la arde diskutitan demandon, kiu fakte estas la inventinto de la komputilo. Tamen la prelego restos sur nivelo bone komprenebla por nefakuloj.

26a de septembro 2016, 19h30
Ŝangita programo: La „Esperantisto de la Jaro“ (2015) kaj komputila fakulo Chuck Smith prezentas la revolucian ap-projekton „Amikumu“ (amikumu.com), per kiu esperantistoj povos vidi aliajn esperantistojn, kiuj troviĝas proksime, kaj kontakti ilin. Lernu detalojn pri la projekto kaj kiel vi povas helpi.
La aranĝo kun dipl-inĝ Peter Kühnel pri lia vojaĝo al Nepalo okazos pli poste. Ĝi ĝustatempe estos anoncata.

10a de oktobro 2016, 19h30
Esperanto-Literatura Kafejo – Aŭskultu perlojn el la Esperanto-literaturo kaj voĉlegu mem ion de vi ŝatatan literaturaĵon, se vi deziras tion!

24a de oktobro 2016, 19h30
La Somera Festo sur la Esperantoplaco en Berlino – rerigardo kaj antaŭenrigardo

14a de novembro 2016, 19h30
„Espero al paco per Esperanto“ – germanlingva prelego de la pacesploristo kaj verkisto d-ro Philipp Sonntag kun sekva diskuto (resumoj en Esperanto).
Ni diskutos pri la rolo, kiun povas ludi la internacia lingvo Esperanto kiel neŭtrala bazo de tutmonde unuigita etiko kaj pri la eblecoj de aktuala aplikado, pri kiuj disponas la diversajn religiojn inkluzivanta teorio „Homaranismo“ de la Esperanto-fondinto Ludoviko Lazaro Zamenhof. Elirpunkto por d-ro Sonntag estas la antaŭkondiĉoj por la paco, formulitaj de Carl Friedrich von Weizsäcker kadre de sia tutmonda interna politiko.

28a de novembro 2016, 19h30
Memorvespero por Detlev Blanke
Unu el la plej renomaj interlingvistoj de la nuntempo – d-ro Detlev Blanke – forpasis la 20-an de aŭgusto 2016. Ofte li estis gasto aŭ prelegis en Esperanto en danziger50. Ĉiu vizitanto rajtas kontribui per siaj rememoroj. Wera Blanke, kiu estis kaj lia edzino kaj partnerino en la scienca laboro, partoprenos la aranĝon.

12a de decembro 2016, 19h30
Nia kluba jaro retrospektive – rerigardo kun fotoj, filmoj kaj aliaj memorigiloj. Ĉiuj vizitantoj estas petataj kontribui kaj kunporti ion por manĝi kaj trinki.

9a de januaro 2017, 19h30
Esperanto-novjara rondo kun diskuto pri berlinaj eventoj rilate al la UNESCO-Zamenhofjaro 2017

23a de januaro 2017, 19h30
„Nepalaj vojaĝ-impresoj kaj projekto de Esperanto-domo en Katmanduo“, prezentita kun multaj fotoj de dipl-inĝ Peter Kühnel

This entry was posted in Vortrag, Danziger 50. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *