(Deutsch) ELB hat ihre Räumlichkeiten verloren – Vorstand schweigt.

En la pasintaj jaroj Esperanto-Ligo Berlin (ELB) estis kvazaŭ subluanto en la oficejo de GEA en Einbecker Straße 36. La lukontrakto de GEA ĉesis plej malfrue la 30an de Junio 2015. Tiel ankaŭ ELB perdis sian kunvenejon.

Ekde la 1-a de Julio la ĉambroj estas luprenitaj de (neesperantista) firmao. Dum Julio la Ligo rajtas ankoraŭ kunveni en la kunvenĉambro, kie troviĝas ankaŭ la librokolekto de la Ligo kaj aliaj posedaĵoj de ĝi. Sed tio estos tolerata jam nur ĝis fino de Julio.

Ĝis nun neniu estrarano publike esprimis sin pri la demando, kio okazos kun la materialo de ELB.

This entry was posted in Berlin, Lichtenberg, Esperanto-Haus. Bookmark the permalink.

1 Response to (Deutsch) ELB hat ihre Räumlichkeiten verloren – Vorstand schweigt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *