40 jaroj Hans Moser

Hans Moser post 40 jarj Esperanto-Grupo

La festo okaze de la 40-jara jubileo de la  »Esperanto-Grupo Lietzensee« okazis la 6an de Novembro 2019 en la granda salono de la »Seniorenheim Trautenaustrasse«, kie  Hans Moser nun loĝas. Partorenis multaj eksaj amikoj, kiel la ĉeĥa eldonisto Petr Chrdle, kiu transdonis salutojn de la Esperanto-Muzeo en Svitatiy, pri kiu Hans Moser raportis en 2018.

En abunde ilustrita prelgo rakontis Hans Moser, kiel li komencis 1979 sian laboron kiel estro de la »Nachbarschaftshauses Lietzensee« kaj tie fondis Esperanton-grupon kun naŭ membroj. En la postaj jaroj la grupo sisteme etendiĝis sian internaciajn kontaktojn kaj partoprenis en multaj Universalaj Kongresoj en Eŭropo (Antwerpeno 1982, Roterdamo 1988, Prago 1996, Bialistoko 2009). Kompreneble la grupo bonvenigis siajn eksterlandajn amikojn dum la Universala Kongreso en Berlino 1999, kio okazis en ICC tute proksime.

Reciprokaj vizitoj okazis kun la Esperanto-amikoj de Trento (Trient), kiu estas ĝemelurbo de la distrikto  Charlottenburg, en kiu estas Lietzensee.

En la posttagmeza festo abundis, kiel estas kutimo Esperanto-grupo Lietzensee kutima kantado kaj muziko. Kelkfoje Hans Moser mem ludis la pianon.

Li eĉ elfosis malnovan tradukon de lia dana amiko Kai Henriksen de la famkonata kanto »Lili Marlen«:

 • Sur la ŝip’ maristo sole sentas sin
  Dum en la haven’ knabin’ atendas lin.
  Noktojn plenĝuajn spertis li
  en haven’ kun ŝi. Lili,
  //: kun ŝi, Lili Marlen. ://

Al la kantoj apartenis  »Vivu la verda stel’« aŭ »Migrado mia korplezur’ (germana: Das Wandern ist des Müllers Lust)« kaj je la fino la  »Eŭropa Himno« (Kantu kune amikaro, ni la ĝojon festas nun, nek rivero, nek montaro plu landlimoj estas nun’). Hans Moser mem kontribuis per traduko de germana kanto Wahre Freundschaft:

 • Amikeco daŭras eterne
  ankaŭ se ĝi estas for!
  Amikeco vivas je interne –
  ne forgesas fidelon la kor’Se la ŝtonoj portas viton
  kaj elfluas freŝa vin’;
  Kiam morto prenos la vivon
  ĉesos mi fideli vin.

Grüsse

Ronald Schindler (prezidanot) salutas en la nomo de la  Berlin-Brandenburgia samideanoj

En la nomo de Esparanto-Asocio Berlino-Brandenburgio salutis Dr. Phillip Sonntag la  suborganizon Esperanto-Gruppe Lietzensee La prezidanto Ronald Schindler alportis florbukdeon ka donacon.

La deklamado de Dr. Phillip Sonntag estis dulingva:

„Ich gratuliere insbesondere der Leitung der Lietzensee-Gruppe, das ist, für diese sensationell lange Zeit, Leitung und Umsicht von Hans Moser! Mi gratulas al la estraro de la Grupo Lietzensee, por sensacie longa tempo, la saĝan gvidadon de s-ro Hans Moser.
Die Gruppe lebt genau das, was L Zamenhof schon immer wollte: Harmonie in Bialystok, und weil es so einfach, so offensichtlich ist, war er ein Hoffender, der erste Esperantist: Esperanto sollte für die ganze Welt geeignet sein!

Und das wurde in Berlin angewandt, mit Gründung der Gruppe durch Hans Moser am 13. Juni 1977.

La grupo vivas ĝuste tion, kion Zamenhof jam ĉiam volis:

harmonio en Bjalistoko, kaj ĉar tio estas tiel simpla, tiel evidenta, li estis homo, kiu esperas: Esperanto taŭgu por la tuta mondo!

La ideo pri formado de Esperantogrupo estiĝis jam je la dektria de junio Mil-novcent-sepdek-sep. Tio estis la unua tago de Hans Moser kiel estro de la maljunula centro.

 

Salutis Ulrich Brandenburg,prezidanto de  Deutschen Esperanto-Bundes

Hans Moser kaj Aleksandr Danko

Zum musikalischen Rahmenprogramm gehörte ein Konzert der Akordeon-Virituosen Alekstandr Danko. Er brillierte zusammen mit Hans Moser auf dem Bajan, einer russischen Variante des Knopfakkordeons. Lange ist es her, dass er 1995 nach Berlin kam und seitdem allein und in verschiedenen Ensembles auftritt. Darunter auch im Klezmer-Bereich mit anderen Esperantisten (Harrys Freilach, wovon die Gruppe »Klezmorim Sennomaj« befruchtet wurden, die beim Esperanto-Treffen ARKONES in Poznan aufgetreten ist.

So hört sich Danko an: http://www.aldanko.de/Musik/Danko01.mp3

This entry was posted in Fest, Senioren, Verein. Bookmark the permalink.

3 Responses to 40 jaroj Hans Moser

 1. Pingback: Nova etapo Herbartstrato |

 2. Pingback: Anonymous

 3. Pingback: Vorstand vor der Mitgliederversammlung |

Comments are closed.