Saluto el Parizo

Tute ne estas hazardo, ke la Zamenhof-Festo en Parizo okazas je la sama tago (14a Dezembro 2019), kiel la Zamenhof-Festo en BerlinoVieno.

Inter Parizo kaj Berlino estas speciala ligo:  Kontrakto pri amikeco kaj kunlaboro (germanlingva dokumento) kiu estis subskribia al  2an de julio 1987 dum la festo de la  750-jariĝo de Berlino. La retejo de la Senato informas: Die Partnerschaft wurde in dem Wunsch beider Städte begründet, die in der Geschichte verankerten Verbindungen zwischen den Metropolen zu verstärken und ihre Beziehung im Geiste der deutsch-französischen Freundschaft und der europäischen Identität zu vertiefen.

Estas delonge amikaj rilatoj inter la Esperantistoj de ambaŭ urboj. Amuza koincido estas ke la muzikisto  Jonny M. (2017 und 2018 sur la  Esperanto-Placo en Neukölln, 2018 in la Pola Instituto) nun ludas en Parizo.

Raymonde Coquisart, kiu respondecas pri ĝemelurboj  en UEA sendis speciale por la Zamenhof-festoj siajn individuajn rememorojn al vizitoj en Berlino:asocio pri ĝemeliĝoj inter pariza francaj poŝtoj kaj tiuj en Hamburgo kaj Berlino. Mi jam lernis Esperanton fine de 1972 kaj ege interesiĝis pri la mondaj kontaktoj. Tial havi pliajn rilatojn eksterlande multe allogis min kaj mi partoprenis vojaĝojn al tiuj du urboj. Mi foje renkontis la geesperantistojn kaj tiuj eventoj plifortigis la rilatojn inter ni.

  • Pere de la poŝtaj ĝemeliĝoj, mi vojaĝis 2 foje al Hamburgo kaj 2 foje al Berlino. Poste, mi ĉeestis la 58-an Germanan Esperanto kongreson en 1989, Silvestran Feston en 1989 kaj la 84-an UK en 1999. Do entute 5 vizitoj al Berlino … Renkontitaj geesperantistoj ofte estis niaj geamikoj Ge-Tautorat.
  • Dum tiuj 25 jaroj, mi kompreneble multon vizitis en Berlino kaj povis vidi la evoluon de la vivo en la urbo. Mia plej granda kaj profunda deziro estus denove vojaĝi al Berlino, prefere okaze de esperanto kongreson sed ne devige …. Eble iun tagon, mi esperu …. !!!

Antaŭ proksimume 10 jaroj en somero  2010 atingis la motorboato »Esperanto« el Berlino la francan ĉefurbon kaj restis kelkaj tagoj komence de junio en la haveno de  »Arsenal« proksime al la sidejo de UFE. Vespere dudeko da Esperantistoj kunvenis en la mallarga kajuto pro mizera vetero.

Post  foriro el Parizo la »Esperanto« sekvis la riveron Seĵno al Moret-sur-Loing, kie loĝas Raymonde Coquisart. En la mateno de la 12a junio 2019 ŝi povis veturi la mallongan distancon al la plej proksima kluzo survoje al suda francio.

La motorboato atingis Narbonne kaj revenis en septembro 2019 al Berlin.

.

La vizito de la parizaj amikoj  »Esperanto« en haveno Arsenal 2010

This entry was posted in Zamenhoffest and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.