Zamenhof-festo 2016 : raporto

z-fest-2016-berlin-1Zamenhof-festo 2016

 • Malfermiĝo/festprelegeto
 • Salutvortoj de gastoj
 • Fritz Wollenberg: „Filmo pri la somera festo sur Esperanto-placo Berlin“
 • Werner Pfennig: „Spertoj pri denaska instruado de Esperanto“
 • Ronald Schindler: „Vojaĝo al dumvintra Brazilo“
 • Libroj – viaj amikoj (filmeto de 15 minutoj)

Raporto de Ronald Schindler

Ne kredeble jam denove pasis tuta jaro kaj denove ĝi estis tre turbulenta. Ĉifoje, kvankam mendita dum marto 2016 nur restis la vendredo, 2016-12-25, por nia jarfina festo, kiu ja estis dediĉita al la kreinto de la internacia lingvo Esperanto kaj samtempe al la „Tago de la Esperanto-libro“. Minimume ni fieras, ke ni fine havis la eblecon festi en la granda salono de la Oranĝerio de Kiezspinne e.V., kiu denove tre bone gastigis nin.Venis tre malmultaj helpantoj, entute 2, sed ni sukcesis akurate aranĝi la salonon laŭ niaj deziroj kaj bezonoj. Komence ni ankaŭ timis, ke venos malmultaj homoj kaj ni ĉion aranĝis vane. Sed iom post iom la salono pleniĝis per homoj el diversaj regionoj de Germanio kaj Pollando. Ja temis pri kutima labortago, la plej multaj amikoj el Szczecin rezignis alveni kaj transdonis siajn salutojn per Bernarda Wiewiórska, kiu estis kvazaŭ delegitino de la grupo. Sed ankaŭ aliaj partoprenemuloj ne alvenis pro tio, kvankam ili deziris kunfesti. Tamen ni nombris pli ol 30 ĉeestantojn. Post longa foresto ni eĉ povis denove bonvenigi Christiane Altrogge.

La festparolanto ĉifoje estis Peter Kühnel, kiu prezentis diversajn aspektojn de Esperanto kaj la ligon al la homaj rajtoj.

Sekvis la kutimaj salutvortoj de niaj foraj gastoj el Neubrandenburg, Duisburg …

La filmo kaj la enkondukintaj vortoj de Fritz Wollenberg bone kaj kolore skizis la ĉiseptembran someran feston sur la Esperanto-placo en Berlin-Neukölln. Tiu tradicio estas daŭrigenda afero.

Werner Pfennig tre elokvente kaj okulfrape parolis pri la spertoj pri denaska instruado de Esperanto, kio estas sufiĉe malfacila afero, se la ĉirkaŭantaj homoj ne toleras tion. La prelego kaŭzis interesan diskuton pri la spertoj de aliaj homoj, kiuj ankaŭ praktikis tion aŭ intencas fari tion simile.

Johann Pachter turnis sin koncize al la ĉeestantaro pri komuna pola kaj germana kongreso en 2017 en Bjalistoko omaĝe al la centjariĝo de la morto de Zamenhof kaj pri la neceso de la riparado de la tombejo de Zamenhof en Varsovio.

Philipp Sonntag klarigis al ĉiuj la sintezon inter „Maks kaj Moric“ de W. Busch kaj la terorismo.

Mallongan raporton pri vojaĝo al Brazilo dumvintra prezentis Ronald Schindler, kiu uzis turisman vojaĝon renkonti ankaŭ esperantistojn ĉe la plaĝo Copacabana de Rio de Janeiro.

Sekvis mallonga filmo pri libroj, dediĉita al la „Tago de la Esperanto-libro“. Ĝi montris al ni la fantazian mondon de libroj.

Grava kulmino de la vespero estis la komuna manĝado, kiun preparis la kuirejo de la Oranĝerio. Mi forte supozas, ke ĉiuj satiĝis per soljanko kaj kolbasetoj kun terpoma salato.

Post la ĝuo de la manĝado la partoprenintoj sukcesis kanti kelkajn kanzonojn en Esperanto, kiujn elektis la Ĵaŭda Rondo tagon pli frue. La kantado balanciĝis inter laŭdo kaj mallaŭdo, tamen la plej multaj kunkantis.

Mi esperas, ke restis sufiĉe da tempo por interbabilado.

Rapide ĉiuj restintoj helpis reordigi la salonon.

Dankon al ĉiuj kunagintoj kaj ankaŭ speciale al Johano pro la tuttempa libroservo.

Cetere, la sekvonta regula Zamenhoffesto okazu la 25-an de novembro 2017, samloke!

Babilado – Libroservo funkcios dum la tuta tempo – kotizo 2,50 €

Loko: Kiezspinne – Oranĝerio, Schulze-Boysen-Straße 38, 10365 Berlin Tempo: Vendrede, la 25-an de novembro 2016, 15:00*-20:00 h.

Sur la mapo:

 • U-Bahn Station Magdalenenstraße (U5), Ausgang Frankfurter Allee/Schulze-Boysen-Straße (Ruschestraße)

About Roland Schnell

Eo ekde 1969, aktiva ekde 1974.
This entry was posted in Fest, Kiezspinne and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

14 Responses to Zamenhof-festo 2016 : raporto

 1. Johano says:

  Malgraux ke mi fordonacis grandan parton de mia libroservo dum IJK en Vroclavo, restas diversaj libroj kaj ankaux intertempe mi acxetis novajn (por subteni eldonintojn). Tiujn librojn mi povus proponi dum la Zamenhof-festo. Krome mi havas kelkajn novajn muzikdiskojn, ekz. de LPG (La Perdita Generacio) el Svedio, kiu jam de jaroj furoras en E-junularaj arangxoj, laste dum IJK Vroclavo, sed ankaux sxatata de tiuj olduloj kiel mi.
  De TEJO mi havas pliajn paperajn revuojn KONTAKTO, speciale interesaj por junularo, sed ne nur, cxar multaj temoj estas ankaux por aliaj agxoj interesaj, en bona E-lingvo.
  Do, dum la Z-festo kiel proklamita tago de E-libro ne manku E-libroj kaj acxetontoj.
  Cxar la ELB-biblioteko havas multajn librojn multoble mi proponas vendi tiujn dum la Z-festo kaj per la monenspezo acxeti librojn ne la ELB-biblioteko ne ekzistantaj.

 2. Ronaldo says:

  Johano, bona ideo! Mi ĝojas, ke vi denove instalos libroservon por nia Zamenhoffesto!
  Amike,
  Ronaldo

 3. Peter Kühnel says:

  Mi estis iom ŜOKITA en la vendreda tagmezo, kiam mi kun Benia el Stettin/Ŝĉecino alvenis je 14:30 en la festsalono de Kiezspinne/Orangerie: Ronaldo estis tute sola. Do Benja kaj mi tuj helpis al Ronaldo, prepari la festaranĝon. Ankaŭ la libroservo kiel kutime venis malfrue, nur post la oficiala komenco. Do, kiam Johano venis, mi jam estis dismetinta ĉirkaŭ 30 librojn, kiujn mi aĉetis dum GEK en Munkeno kaj donacos al nia Espoteko.
  Mi tre ĝojas, ke fine venis pli ol 30 vizitantoj, inter ili unu virino, kiu nur antaŭ ne longe komencis lerni E-on en la interreto. Mi bedaŭrinde ne notis ŝian nomon. Ĉu iu alia notis?
  Venis ankaŭ la eksa germana ambasadoro en Moskvo kaj poste en Portugalio , kie okazos la UK en 2018.
  Mankis tute la Esperanto-generacio sub 50jaraĝa!
  Nek junuloj, nek studentoj, nek mezaĝuloj ĉeestis.
  Venontjare la dato de la Z-festo estos denove en SABATO, la 25a de novembro, do rekte antaŭ la 1a advento.
  Bedaŭrinde la manĝaĵoj ne estis festecaj, sed vere tre simplaj.
  BONIS la interesaj PRELEGETOJ, kiuj nur daŭris po ĉ 20 minutojn.
  BONAS, ke ĉijare restis sufiĉe da paŭzoj por babili!
  BONAS, ke Johano denove organizis la libroservon.
  BONAS, ke venontjare ni kunvenos denove en SABATO.
  BONAS, ke post la festo grupo el Lu, Fritz, Johano, Ronald kaj mi pli diskutis pri la ZAMENHOF-OMAĜO 2017-04-21 ĝis 23, do dum la semajnfino post pasko. Ni en Berlin okazigas tiun tritagan aranĝon centre por tuta Germanio.
  Amike:
  Petro

 4. Johano says:

  Johano NE venis post la oficiala komenco, kaj tute ne estas mia kutimo veni malfrue. Se mi iam malfruigxas, mi havas gravan kialon por tio.
  Por la cxi-jara Z-festo la valizojn kun libroj mi jam unu tagon antauxen portis al Orangxerie, sed bedauxrinde ne eblis tuj surtabligi tiujn tie.
  Bedauxrinde neniu pret/i/as transpreni de mi la libroservadon. Aliflanke la Z-festo estas tago de E-libro omagxe por Zamenhof-naskigxtagdatreveno. Min gxojas ke kuracistoj kaj fizjoteraupistoj sukcesis repari mian kruron, por ke mi povu libroservi.

 5. Mi konfesas, ke mi devis laŭte kaj longe ridi, kiam mi legis la rimarkon de iu berlinano, ke ne estas ties kutimo veni malfrue. Eble malfacile kompreneble, kiel aliaj sukcesas havi gravan kialon por veni akurate.

 6. Cyril Brosch says:

  Peter:
  “Mankis tute la Esperanto-generacio sub 50jaraĝa!”

  Certe multaj homoj sub 65 jaroj devis labori en tiu tago. Ankaŭ mi, eĉ ekster Berlino.
  Kaj mi estu sincera: El la programeroj vere neniu, escepte de la prelego de Pfennig, efektive interesis min, do eĉ se mi havus tempon, mi ne venus. Diapozitivaj montradoj kaj filmeto pri festo simple ne estas speciale allogaj por la junularo (mi ne diras, ke prave).
  Jes, oni povas voki al mi nun “Faru pli bone”. Prave, sed mi ne pretendas, ke mi havas ian solvon, mi simple volis ĉi tie skribi, kial almenaŭ mi ne venadas al Z-festoj.

  P.S.: Kien malaperis mia komento pri la artikolo pri Kliemke?!

 7. johano says:

  Tamen estis unu persono sub 50. Estis cxa. 6-jaragxa knabo kun patro. Min gxojis vidi la knabon kun E-lingva libro “Scienco per amuzo”. Kompreneble estus bone se li estus havinta similagxulo(j)n. Dum cxi-jara Z-matenmangxo sxajne la knabo estis sola similagxulo, kaj mi vidis ankaux pliajn E-istojn sub 50. El Moskvo ecx alflugis Anja Gamaleya, multe pli juna ol 50.

 8. johano says:

  Roland, vi pravas pri la libro, pri kies nomo mi inverse enparkerigis la nomon. Min gxojis vidi la infanon rigardi, sxajne legi, kelkfoje en lia libro kaj tio estis en la salono kaj en la kafejo/mangxejo antauen. Min pli gxojus se multe pli da E-plenkreskuloj acxetus E-literaturon kaj legus kiel la knabo. La libroservon ekde jardekoj mi ne faras nur por prezenti E-literaturon, malgraux ke mi tion opinias grava. Estas peza laboro kaj postulas multe da tempo. Ofte mi apartenas al la unuaj kiuj venas al arangxo, kaj jam antaux la arangxo mi devas enpaki hejme la valizojn, porti al automobilo, trovi parklokon cxe arangxejo, kaj tio ofte malfacile kaj temporabe, elpaki el automobilo, porti al arangxejo, starigi sur tabloj, elpaki multajn de la libroj el la valizoj, respondi demandojn, ofte ne ligitaj kun la E-literaturo, sed ekz. kie Estas necesejo. Post la arangxo Estas la libroservisto kiu kiel lasta forlasas arangxejon, enpakas valizojn al automobilo kaj hejmen revenas 10 aux 1000 kilometroj. De iam pli ol 7 libroservistoj en Germanio restis vojagxanta mi sola kaj neniu pretas transpreni la libroservon. Mi povas kompreni tion.

 9. johano says:

  Preferinde la Redakcio uzu Esperanton, se estas komentoj aux klarigoj por tekstoj en Esperanto skribitaj. Iuj de la komentoj ne publikigitaj pro opinio de sxajne unusola Redakcio tamen povus esti interesaj al aliaj, se ne estas videble ofendaj, stultaj, ktp., Legantoj cxi-tie estas suficxe inteligentaj por prijugxi mem. Cenzuron tro subjektivan mi persone ne sxatas.

 10. Redakcio says:

  La komentoj ne distingas inter la lingvoj, sed estas videblaj por cxiuj. Johano eble timas, ke li estas la poldevana kverelemulo. Mi povas konfesi, ke estas alia persono, kies cxeesto ne estas akceptata de diversaj berlinanoj.

 11. johano says:

  Poldevena mi ne estas, ecx se mi volus, cxar mi estas ido de germanaj gepatroj. Tamen mia bona kono de pola lingvo jam ofte helpis, kaj ecx mi povis protekti germanojn en Pollando, atakitajn de polaj naciistoj. Al tiuj stultuloj mi klarigis, ke ankaux neutralaj svisoj havas germanan lingvon kiel nacia, kaj soraboj germanaj havas lingvon similan al pola, kaj tamen germanlingvanoj ne atakas samlandanojn. La nuna polnaciisma evoluo en Pollando, kun helpo de la reganta partio PiS (pisuloj) endangxerigis kaj parte jam ecx malebligis kelkajn projektojn lige kun Z-2017, kiel ekzemple haltis projekton en Pola parlamento (Sejm) nomumi jaron 2017 kiel Z-jaro.
  Tamen en Sejm en septembro estis fondita grupo de 12 parlamentanoj (Ne-PiSuloj) subtenatajn Esperanton. Pro la nuna politika situacio multe gravas E-kunlaboro kun E-istoj en Pollando, cxar ili ofte trovigxas en malkomforta situacio ol ni en Germanio kaj Berlino. Pola Esperanto-Kongreso 2017 en Bjalistoko estu nepre multe vizitata de E-germanoj, kaj sepciale el Berlin kaj Brandenburgio.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *