Interlingvistiko Poznano, Programo 17a/18a sept. 2020

5-a Interlingvistika Simpozio en UAM – virtuala kun koncerto

Etnolingvistika Instituto, Novfilologia Fakultato, Adam Mickiewicz Universitato en Poznano, Pollando

GEA-prezidanto Ulrich Brandenburg, Anna Striganova kaj Dmitri Ŝevĉenko

En Berlino la Simpozio estas spertebla sur granda ekrano en Esperanto-Laden, Katzbachstrasse 25 (Kreuzberg)  de 16:00 ĝis la fino

  • Jaŭde 17a de septembro
  • Vendrede 18a de septembro

La organizantoj petas respekti la regulojn pri higieno en la ejo kaj kunporti maskon!

 

Vendrede ekde 18:45 koncerto de la pola kantistino Suzana Kornicka. Ŝi estas konata en Berlin de la Zamenhof-Festo 2017 kaj de Arkones.

Pliaj informoj en la antaŭa raporto: Interlingvistiko senpage en Poznan

Dum la publika prezento okazas la jenaj prelegoj en Esperanto:

Ĉiu prelego havos 30 minutojn inkludante 10 minutojn por diskuto. Prelegoj PDF kaj resumoj (100 pagxoj PDF)

Ĵaŭdo, 17. 9, Donnerstag 17, 9.
16:00-16:30

Maciej St. Ziqba

Interlingvoj de Orienta kaj Suda Azio: la sanskrita kaj la palia lingvoj Interlinguen in Ost- und Südasien: Sanskrit und Palia
16:30-17:00

Vera Barandovska-Frank

Pri „Lingua Franca” Über „Lingua Franca”
17:00-17:30

Klaus Schubert

Strebo al interkultureco en universalaj lingvoj de la 17-a ĝis la 19-a jarcentoj Das Streben nach Interkulturalität in den Universalsprachen des 19. Jahrhunderts
17:30-18:00 Paŭzo Pause
18:00-19:00 Diskuto Diskussion
Vendredo, 18. 9. Freitag, 18. 19.
15:30-16:00

Natalia Dankova

Narratives in Spoken Esperanto Sinnstiftende Erzählungen in Esperanto
16:00-16:30

Federico Gobbo

Do Esperanto families foster Europeanization? A pilot case study Fördern Esperanto-Familien die Europisierung? Eine Pilotstudie
16:30-17:00

Emerson Werneck

Denaskismo en Brazilo – speciala dulingvismo en perspektivo Esperanto-Muttersprachler in Brasilien – Perspektive einer speziellen Zweisprachigekeit
17:00-17:30

Orlando Raola

Sociaj transformiĝoj en Orienta Eŭropo (1989-1993) tra la lenso de Esperantaj korespondado kaj publikigaĵoj Soziale Wandlungen in Osteuropa (1989-1993) durch die Linse von Esperanto-Briefwechsel und Veröffentlichungen
17:30-18:00 Paŭzo Pause
18:00-18:45 Fermo Ende
Koncerto / Concert / Koncert: Suzana Kornicka

 

About Roland Schnell

Eo ekde 1969, aktiva ekde 1974.
This entry was posted in virtueller Kongress, Konzert, Poznań. Bookmark the permalink.