Interlingvistiko senpage en Poznan

5-a Interlingvistika Simpozio en UAM – virtuala kun koncerto

La Interlingvistikaj Studoj (Etnolingvistika Instituto, Novfilologia Fakultato, Adam Mickiewicz Universitato en Poznano, Pollando) organizas sian kvinan internacian interlingvistikan simpozion inter 17-18.09.2020 en Poznano en virtuala formo.

La ĉefa temo:

Rolo de lingvoj en interkultura komunikado

Limdato por aliĝoj sen prelego: 15.09.2020 – Ne estas konferenca aliĝkotizo.

Aliĝo kaj demandoj al la adreso:

Tri diskutrondoj pri la temoj:

Interkultura komunikado: ĉu la angla, ĉu eo, ĉu multlingveco kun interpreto/tradukado – diversaj scenaro Lingvopolitiko: en plurlingvaj ŝtatoj, en EU, lingvaj rajtoj Interkultureco en lingvoinstruado: Instruado de interkulturaj valoroj, interkultura pragmatiko
Ilona Koutny Federico Gobbo Duncan Charters

10  – 18 h

 

Ĉiu prelego havos 30 minutojn inkludante 10 minutojn por diskuto. Prelegoj PDF kaj resumoj (100 pagxoj PDF)

Vendrede post la fermo de la simpozio estas planata trilingva koncerto.

 

 

 

About Roland Schnell

Eo ekde 1969, aktiva ekde 1974.
This entry was posted in Konzert, Interlinguistik, Polen, Poznań, Termin. Bookmark the permalink.

1 Response to Interlingvistiko senpage en Poznan

  1. Pingback: Interlingvistik 2020 Programo |

Comments are closed.