General Assembly 2013

EsperantoAsocio BerlinBrandenburgio

kaj EsperantoLigo Berlino

invitas vin al la

Jara Ĉefkunveno en Berlino

Loko:           Kulturcentro Danziger 50

Adreso:       Danziger Str. 50, 10435 Berlin, Prenzlauer Berg, 1. OG

Dato:

20-ade aprilo 2013

Programo:

14:00 h Alveno de la membroj kaj gastoj

14:30 h Komenco  de la membrokunveno

 • Raporto de la estraroj 2012
  • Kasa raporto 2012

○       Kasa prognozo por 2013

 • Raportoj de la komisionoj
  • Raportoj el la grupoj
  • Diskuto pri la raportoj
 • Senŝarĝigo de la estraroj EABB kaj ELB
 • Balotoj por la novaj estraranoj de ELB
 • Ŝanĝo de la statuto EABB kaj ELB
 • Eventoj kaj kampanjoj en 2013

Proponojn por voĉdonado pri ŝanĝo de la membrokotizo aŭ statuto kaj malfondo bonvolu antaŭe sendi al la estraro. Por ELB estas necese, publikigi ilin 10 tagojn antaŭ la kunveno.

Rilate 8.: Ni prezentas sekvpaĝe proponon de Felix Zesch por anstataŭo de la ĝisnunaj statutoj de ELB kaj de EABB per novaj ĉi subaj.

Statutoj novaj kaj malnovaj

Propono por nova statuto de ELB (informcele: nuna statuto de ELB)

Propono por nova statuto de EABB (informcele: nuna statuto de EABB)

Ni kore invitas ĉiujn membrojn de EABB kaj ELB kaj aliajn esperantistojn kiel gastojn.

Felix Zesch, prezidanto de EABB kaj ELB

(030) 81809112,

Alveneblecoj

publike:             U2 Eberswalder Straße + M10 Husemannstraße

This entry was posted in Berlin, Verein. Bookmark the permalink.

3 Responses to General Assembly 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *