Weinhengst, Hans († 1945 Berlin)

Indiko en la baptolibro de lia naskiĝloko Statzendorf  informas ke li mortis en milito »dum Majo 1945 en Berlin«.

El ENCIKLOPEDIO DE ESPERANTIO II-a VOLUMO K – Z

Österreichische Nationalbibliothek – Hans Weinhengst, 1940

Weinhengst (Vajnhengst) Johan, aŭstro-germano. Nask. 27 jun. 1904 en Kuffern. E-isto de 1920. Kunlaboris kun ALLE-estraro, kaj la loka grupo, gvidis kursojn. Estis sekr. de ISE. Verkis poemojn kaj rakontojn por SAT-organoj 1928-1932. De 1932 kunlaboris al „La Socialisto“.

En liaj poemoj la socialistaj pensoj estas vestitaj per poezia ĉarmo, en la rakontoj oni trovas bone pentritajn figurojn de la jungitaj sklavoj, kiuj ĝismorte tiras la jugon de la bienegoj kaj fabrikoj.

En 1934 aperis de li la originala romano „Tur- Strato 4“ (en la hungara eldonejo Verlag Literatura  Monda. represo de Hauptenthal Edition Iltis 1988).

Aperis en septembro 2017 libroforme la traduko al la germana lingvo, pri kiu prezentas »Libera Folio« sub la titolo »Tur-strato iĝis Turmstrasse« intervjuon kun tradukinto Christian Cimpa.

Courtinat skribis 1964 en »Historio de Esperanto«:

Rakonto pri la vivo de malriĉa familio en laborista kvartalo de Vieno. La rakonto estas tute malgaja. Ĝi ne plaĉas en la ordinara senco de l’ vorto sed ĝi estas tamen bona libro. La aŭtoro volas montri al li kia estas la vivo en la mallumaj anguloj de nia socio. Sed la aŭtoro ne proponas sian solvon de la problemo pro tio, la libro donas impreson de plena rezigno, malkuraĝo. Tamen ĝi estas vere serioze verkita kaj havas celon kaj sencon. La stilo estas bona.

Malplena Infanveturilo

 De Joachim Ringelnatz.

 

Infanveturilon ĉe l´ marostrand,
Apud kruta rokovand´
Promenante vidis mi.
Ne estis infano en ĝi.
Ankaŭ neniu hom´ en apud´
Sur vastaj lando kaj kaj maro.
Pupliteto sur herbaro;
Ligna ĉeval´ por infana lud´
En la veturilo. – Kaj fermita leter´.
Tre foren mi vidis sur la vasta eben´
De l´ maro, kiu sub mi en koler´
Kun brila disŝpruc´ sian forton rompis
Kaj ĉiam ree alondis, alrampis.
Jen ŝipo! De kiu haven´?
Kaj kien? Sed la afero
Ja tute ne gravis por mi.
Mi sentis nur, ke tie ĉi
Iu agis en malespero.

Esperante: Hans Weinhengst

El „La Socialisto“ N-ro 1     Wien, 1an de Januaro 1934    9a jaro  (paĝo 3)

Ĉi-numero estas la antaŭlasta antaŭ la malpermeso.

About Roland Schnell

Eo ekde 1969, aktiva ekde 1974.
This entry was posted in Lesung. Bookmark the permalink.

3 Responses to Weinhengst, Hans († 1945 Berlin)

 1. johano says:

  Kurt Lhotzky el Vieno informas (hodiaux la 08.09) en “libera folio” jenon:
  Mi havas la honoron prezenti la germanan tradukon en Berlino.
  Kiu volas konvinki sin ke mi ne estas maljuna socialdemokrato (rido) venu.
  Wann: Fr. 29.09.17, 20 Uhr
  Wo: Buchhandlung Montag, Pappelallee 25, 10347 Berlin

  • johano says:

   En plena librovendejo “Montag” okazis vespere la 29.09.17 la prezentado de la germanlingva eldono de la libro “Turmstraße 4”. Kurt Lhotzky, la iniciatinto de la traduko kaj eldono, venis el Vieno kaj persone prezentis ne nur la libron, sed ankaŭ la en Berlin mortigitan kaj en Spandau entombigitan aŭtoron Hans Weinhengst. Unue estis prezentita la vivo de la autoro kaj enhavo de lia libro, sed jam ĉe tio Lhotzky donis multajn interesajn kromajn informojn, rezultoj de lia esplorado pri la aŭtoro, ĉefe en Vieno, kie la aŭtoro vivis. Poste estis demandoj kaj Lhotzky liveris aldonajn informojn kaj klarigojn.
   Estis tre interesa vespero, en kiu oni ofte menciis Esperanton kaj eblis forporti informilojn pri la E-lingvo hodiaŭ. Ĉeestis kvin berlinaj e-istoj, inter la pli ol dudek ĉeestintoj.

 2. johano says:

  La tradukisto de la libro informas hodiaux pri la hierauxa publika prezentado de la libro en Vieno, jene: Je la 21a de septembro okazis la publika prezentado de la libro. Tre bona sukceso. Cxiuj ekzempleroj sur la librovendeja tablo vendighis. Ni parolis du horoj pri Esperanto kaj pri Esperanta literaturo kun neesperantista publiko. Venonta prezentado 29. de septembro en Berlin!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *