Temoj danziger50 – 2019 – 04

Okaze de la jubileo „100 jaroj virina balotrajto“ en Germanio nia Jartemo 2019 estas:

„La engaĝiĝo de virinoj en la Esperantlingva komunumo”

En niaj aranĝoj speciale virinoj kun sia publika agado estu elstarigitaj, spertu aprezon kaj havu ŝancon elpaŝi.

Prezentita virino en aprilo

Sabine Trenner
Foto: Fritz Wollenberg

Sabine Trenner (nask. 1962) estas diplomita inĝeniero, diplomita socialpedagogo, sistema terapiisto / familia terapiisto kaj psikoterapiisto por infanoj kaj junuloj.

En la tereno de Esperanto-kulturo ŝi multfacete agadas. En 1990 ŝi apartenis al la aktivuloj de la nove fondita „Die Esperanto-Jugend“ (DEJ – DDR), engaĝiĝis en la Esperanto-Junularo Brandenburgio (EJB) komence de la 90-aj jaroj por la junuarala interŝanĝo kun orienteŭropo, skribis engaĝite por Brandenburger Blättchen (Brandenburgia Folieto) de EJB, sed ankaŭ kreis tekstojn por la ŝatata Esperanto-muzikgrupo Kajto, ekzemple la poemon „Masko“. Per sia rakonto „Pli ol nura lumo“ ŝi gajnis en 1997 la unuan premion en la Belartaj Konkursoj de UEA.

Sabine Trenner gvidis multajn kursojn. Ŝi estas ekzamenita Ĉe-instruistino kaj instruas ankaŭ kursgvidantojn. En 1999 ŝi apartenis al la LKK de UK  en Berlino kaj respondecis por la organizado de la Infana Kongreseto en lando Brandenburgio. Por la partoprenantoj ŝi skribis la gajajn rakontojn pri Willi Abelo. En diversaj Esperanto-gazetoj troveblas kontribuoj de ŝi.

8-a de aprilo 2019, 19h30

LUMINESK – Wera Blanke prezentas, bone ilustrite, siajn impresojn pri la alloga Esperanto-silvestra renkontiĝo, luminonta ankaŭ dum la jarŝanĝo 2019 / 2020

12-a de aprilo 2019, 19h00

Surscenigo de la ironie-amuza spektaklo „Verda Sango 2″ en la salonego de danziger50, 1-a etaĝo (Festivalaj biletoj: Unu-taga 10€, du-taga 15€)

22-a de aprilo 2019,  14h00, Paska lundo en Zamenhofparko Berlin-Lichtenberg

Kie estas la Zamenhofparko? Inter Einbecker Straße, Rosenfelder Straße kaj Marie-Curie-Allee proksim

Anna Striganowa kaj Dima Schewtschenko

e de la stacidomo Lichtenberg.

Literatura pikniko en Zamenhofparko kun Anna Striganowa kaj Dima Schewtschenko, kiuj voĉlegas el iliaj rakontoj. Ankaŭ literaturaĵoj de Sabine Trenner estos prezentataj.

Al la renkontiĝejo “danziger50”!

This entry was posted in Vortrag, Lesung, Danziger 50, Zamenhof-Parko. Bookmark the permalink.

1 Response to Temoj danziger50 – 2019 – 04

  1. Pingback: Literatura Pikniko en Zamenhofparko |

Comments are closed.